Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:22

VISS2021 Ryhmät ja tiimit, 4 op, tentti [kotisivu]

Puheviestintä (VIE), Viestintä

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228773
Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 20.8.18 klo 8:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Tarja Valkonen (tarja.valkonen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA), Viestintä (VIS)
Ajankohtaista:

Opintojakso suoritetaan lukuvuonna 2018 - 2019 kirjatenttinä Exam-järjestelmässä. Tentti on suoritettavissa 10.6. saakka ja 15.8. alkaen. 

Kirjatentin arvosanakohtaiset arviointikriteerit löydät opintojakson Koppa-sivustolta.

Sisältö:Syvennytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen erityiskysymyksiä
- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.
Suoritustavat:

Kirjatentti, joka tehdään eTenttinä. Varaa aikasi Exam-järjestelmästä.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
 

Artikkelikooste ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksesta:

Beck, S. J., Bourdeaux, R., Tunnariello, N., & Paskewitz, E. A. (2016). A review and technological consideration of the bona fide group perspective. Small Group Research, 47(6), 665–691. doi:10.1177/1046496416665703
 
Gibbs, J. L., Sivunen, A., & Boyraz, M. (2017, in press). Investigating the impacts of team type and design on virtual team processes. Human Resource Management Review, special issue on “Virtual Teams in Organizations”. doi: 10.1016/j.hrmr.2016.12.006
 
Horila, T., & Valo, M. (2016). Yhteinen vuorovaikutusosaaminen tiimissä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2016, 46-58.
 
Mathieu, J., Maynard, M. T., Rapp, T., & Gilson, L. (2008). Team effectiveness 1997–2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future. Journal of Management, 34, 410–476. doi:10.1177/0149206308316061
 
Shockley-Zalabak, P. S. (2015). Communication competence in organizations and groups: Historic and emerging perspectives. Teoksessa A. F. Hannawa & B. H. Spitzberg (toim.) Communication Competence.  Berlin: Walter de Gruyter, 397–430. (kirjanluku e-kirjasta)
 

Sekä:

  Poole, M. S. & Hollingshead, A. B. (toim.) 2005. Theories of Small Group. Interdisciplinary Perspectives. Thousand Oaks: Sage.
Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. 

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Kopassa.