Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:18

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-media
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 72
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoita koskevat seuraavat osaamistavoitteet:
- tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
- ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee tieteellisen tekstin ominaispiirteet.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Perehdytys opintoihin ja luennot, luentotallenteet verkossa ja oppimistehtävä.
Opintojakson suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista Jyväskylässä tai Helsingissä tai reaaliaikaisesti Connect8 -verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Osallistuttaessa luennoille Connect 8 välityksellä on huomioitava, että opetus on vuorovaikutteista ja opiskelijalla tulee näin ollen olla käytössään usb-kuuloke-mikrofoni ja toimiva web-kamera. Luennot toteutetaan, mikäli niihin on riittävästi ilmoittautuneita. Luennot järjestetään sekä syksyllä 2018 että keväällä 2019.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos)
  Trenholm, Thinking through communication (7. tai 8. painos)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Avoin yliopisto: kirjatentin tai oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU C 101 Lucina37ti11.9.201815:30-16:30KoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Ruusupuisto (os. Alvar Aallon katu 9)Tapahtuman tiedot
2RUU E 314 Isa37ti11.9.201816:30-20:30KoskiPaikka: Ruusupuisto (os. Alvar Aallon katu 9)Tapahtuman tiedot
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 9, maksimi 9
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 24.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ti30.10.201815:30-16:30KoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2-44ti30.10.201816:30-20:30KoskiPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 4, maksimi 9
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 27.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41to11.10.201815:30-16:30KoskiPerehdytysTapahtuman tiedot
2-41to11.10.201816:30-20:30KoskiOpetusTapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 27.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU C 101 Lucina5ti29.1.201915:30-16:30KoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Ruusupuisto (os. Alvar Aallon katu 9)Tapahtuman tiedot
2RUU E 314 Isa5ti29.1.201916:30-20:30KoskiPaikka: Ruusupuisto (os. Alvar Aallon katu 9)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 27.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5to31.1.201915:30-16:30KoskiPerehdytys klo 15.30-16.30, paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
2-5to31.1.201916:30-20:30KoskiPaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu (os. Kyläsaarenkuja 2)Tapahtuman tiedot
Opetus reaaliaikaisesti Connect8-verkkokokousjärjestelmän välityksellä kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 4, maksimi 9
ilm.aika: 2.1.2019 00:00 - 28.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11to14.3.201915:30-16:30KoskiPerehdytysTapahtuman tiedot
2-11to14.3.201916:30-20:30KoskiOpetusTapahtuman tiedot