Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 18:37

MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.4.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 1.4.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saija Peuronen (saija.r.peuronen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 200 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Master's Degree Programme in Applied Language Studies for the Changing Society (APPMP), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA)
Sisältö:Opintojakso on itseopiskelupaketti, jossa opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan diskurssintutkimukseen liittyvästä aiheesta. Itseopiskelun tavoitteena on perehtyä opiskelijan kannalta relevanttiin diskurssintutkimuksen teemaan tai käsitteeseen sekä harjaannuttaa tieteellisistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista. Essee harjoittaa erityisesti teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden vertailevaa tarkastelua sekä eri lähteisiin perustuvien tietojen kriittistä suhteuttamista toisiinsa ja kirjoittajan omiin näkökulmiin. Esseen on siis tarkoitus olla teoreettinen eikä siihen sisälly aineiston analyysiä. Aihe voi liittyä esimerkiksi maisterintutkielmaan. Luettava kirjallisuus ja esseen tarkka aihe sekä suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on oppinut tieteellistä ja kriittistä ajattelua, argumentaatiota ja kirjoittamista
- osaa suhteuttaa eri teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä toisiinsa
- tuntee ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksellista viitekehystä
- on harjoitellut akateemisen tiedonhankinnan taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja
Esitiedot:MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
Suoritustavat:

Itsenäinen työskentely: kirjallisuushaut, kirjallisuuteen perehtyminen, essee

Aikataulu:

Kurssityöskentely tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kun olet ilmoittautunut kurssille, ota HETI yhteys vastuuopettajaan päästäksesi Moodle-alueelle. Kurssin vastuuopettaja 1.8.2018 alkaen: Hilkka Paldanius.

Lukuvuonna 2018-2019 viimeinen mahdollinen palautuspäivä esseelle on 17.5.2019. Jokainen kurssin suorittaja voi sopia vuoden aikana itselleen joustavasti sopivan palautuspäivämäärän yhdessä vastuuopettajan kanssa, mutta tätä ei voi tehdä lyhyellä varoitusajalla ennen haluttua päivämäärää, vaan opettajaan on otettava yhteyttä viimeistään 7 viikkoa aiemmin. Mikäli siis haluat tehdä kurssin 17.5. mennessä, sinun on silloinkin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään seitsemän viikkoa aiemmin, eli 29.3. mennessä.

Huomaa kuitenkin, että seitsemän viikkoa on suhteellisen lyhyt aika suorituksen tekemiseen: itseopiskelupakettiin ei kuulu mitään valmista lukulistaa, vaan jokainen osallistuja etsii esseetään varten itse relevanttia kirjallisuutta. Ota siis vastuuopettajaan yhteyttä ajoissa, jotta varmistat, että itsellesi jää tarpeeksi aikaa perehtyä kurssin ohjeisiin sekä valmistella esseetä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan itse yhteyttä kurssille ilmoittautuneisiin, vaan tästä huolehtiminen on jokaisen opiskelijan oma tehtävä.

Jos et pystykään osallistumaan kurssille, ole hyvä ja poista ilmoittautumisesi tai jos et tätä pysty Korpissa tekemään, ilmoita vastuuopettajalle. Tältä osin itseopiskeluopintojaksoja koskevat aivan samat säännöt kuin opintojaksoja, joilla on kontaktiopetusta.

Mikäli haluat tehdä kurssin kesällä 2019, ilmoittaudu kurssille viimeistään maaliskuun 2019 loppuun mennessä ja ota heti yhteys vastuuopettajaan sopiaksesi kurssin suoritusaikataulusta. Kesäsuorituksiin ei voi ilmoittautua enää myöhemmin huhti-toukokuussa tai kesän aikana.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Sovitaan tentaattorin kanssa sen jälkeen, kun opiskelija on etsinyt relevanttia kirjallisuutta itsenäisesti.

Lisätiedot:Suorituksen aikataulu sovitaan tentaattorin kanssa heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu opintojaksolle.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Essee