Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 18:38

MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 30.6.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 10.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Maiju Strömmer (maiju.strommer@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 2
Maksimi osallistujamäärä: 10
Sopii vielä: 8
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA)
Ajankohtaista:

Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa.

Vastuuopettaja: Maiju Strömmer.

Lukuvuonna 2018-2019 projektityöskentelyn voi suorittaa Suomen Akatemian rahoittamassa Cold Rush -hankkeessa (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/cold-rush) - kyseisen projektin osalta voit olla suoraan yhteydessä kurssin vastuuopettajana toimivaan Maiju Strömmeriin. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain toisessa laitoksen hankkeessa tai jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta tähän opintojaksoon on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Muiden tutkimushankkeiden osalta opiskelija vastaa itse yhteydenotosta tutkimusprojektin vetäjiin.

Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja loppuraportin palautuslaatikko ovat Moodlessa. Saat vastuuopettajalta ohjeet Moodle-alueelle liittymisestä samalla, kun sovit opintojakson suorittamisesta tietyssä tutkimusprojektissa.

Sisältö:Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa
• muodostaa kokonaiskuvan tutkimushankkeen työvaiheista ja aikataulusta
• työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää
• kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan
• kehittää projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan
Esitiedot:MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
Suoritustavat:Projektityö, kirjallinen raportti
Lisätiedot:Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Myös laitoksen omien tutkimusprojektien kohdalla täytyy tarkistaa vastuuopettajalta etukäteen, sopiiko kyseinen projekti tähän opintojaksoon.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti