Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 11:58

ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki, 2 op, Kevät 2019 [kotisivu]

Informaatioteknologian tdk:n opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.5.19 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://peda.net/jyu/it/do/ot
Alkaa - päättyy: 7.1.19 - 31.5.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 12.5.19 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): -
Tuntiopettaja(t): Karoliina Sormunen (karoliina.j.savolainen@student.jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 55
Maksimi osallistujamäärä: 60
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Informaatioteknologian tdk:n opinnot (ITKO), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

Kun olet ilmoittautunut kurssille Korpissa:

Kurssin tehtävät tulee palauttaa ja tehdä pe 31.5.2019 mennessä!

Sisältö:

Kurssin verkkomateriaalissa käsitellään Internetistä löytyviä digitaalisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • suunnittelussa ja ideoinnissa
  • esitysten laatimisessa
  • valmiiden tuotosten jakamisessa
  • vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä.

Opiskelija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin itsenäisesti, soveltaa työvälineitä omaan työskentelyynsä ja raportoi oppimansa lopputehtävässä. Lopputehtävässä opiskelija osoittaa, että on perehtynyt kurssilla esitettyihin työvälineisiin, soveltanut niitä käytännössä ja arvioinut niiden hyödyllisyyttä. 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hallitsee opiskelua ja projektityöskentelyä tukevien digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön. 

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustavat:

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna. 

Kurssin työmäärä:

54 tuntia.

Kirjallisuus:

Verkkomateriaali.

Lisätiedot:

Kurssin vastuuhenkilö keväällä 2019:

Karoliina Sormunen (karoliina.j.savolainen@student.jyu.fi)

 

 

Arviointi:

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.