Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 18:45

TILS120 Matriisilaskenta tilastotieteessä, 4 op, itseopiskelukurssi [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.6.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/232178
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 2.7.18 klo 0:00 - 20.6.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Annaliisa Kankainen (annaliisa.kankainen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 42
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 8
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:Kurssin tarkoituksena on antaa matriisilaskennan perusvalmiudet erityisesti tilastotieteen opiskelua varten. Matriisilaskennan käsitteiden ja tulosten tulkinta liitetään tilastotieteessä tavanomaisten lineaaristen mallien ja monimuuttujamenetelmien käsitteisiin. Numeerisia laskuja voi tehdä myös R-ohjelmistolla. Sisällysluettelo: 1. Matriisit, 2. Neliömatriisit, 3. Determinantti, 4. Käänteismatriisi, 5. Matriisin aste, 6. Ositetut matriisit, 7. Ortogonaaliset matriisit, 8. Matriisien neliömuodot, 9. Matriisien differentiaalilaskentaa, 10. Idempotentit matriisit ja projektiot, 11. Ominaisarvot ja -vektorit, 12. Matriisihajotelmista
Osaamistavoitteet:Kurssin menestyksellisesti suorittanut

* osaa matriisien perusoperaatiot, yhteen- ja kertolaskun, myös ositetuille matriiseille
* ymmärtää matriisien ja lineaarikuvausten yhteyden koordinaattiavaruudessa
* tietää mitä ovat matriisien sarake-, rivi- ja nollaavaruudet
* tietää millaisia ovat symmetriset matriisit
* tietää millaisia ovat ortogonaaliset matrisit
* tietää mikä on käänteismatriisi, determinantti, matriisin aste
* tietää millaisia ovat idempotentit matriisit ja niiden yhteyden projektiokuvauksiin
* tietää mikä on neliömuoto
* osaa määritellä, neliömuotojen ja vastaavien matriisien definiittisyydet
* tietää mitä ovat ominaisarvot ja niitä vastaavat ominaisvektorit
* osaa tulkita matriiseihin liittyvät käsitteet ja ominaisuudet tilastollisten lineaaristen mallien ja monimuuttujamenetelmien yhteydessä
Suoritustavat:

Itsenäistä opiskelua Kopan materiaalin ja kirjallisuuden avulla. Lopputentti.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Harville, D.A. (1997), Matrix algebra from a statistician's perspective. New York: Springer

http://site.ebrary.com/lib/jyvaskyla/docDetail.action?docID=5006010

Mardia, K. V., Kent, J. T., Bibby, J. M. (1997), Linear Statistical Inference and Its Applications. London: Academic Press, sixth edition.

Ilkka Mellin: matriisilaskentaa_tilastotieteilijoille__osa_2.pdf, luentomoniste

(Myös monisteista

Ilkka Mellin: matriisilaskentaa_tilastotieteilijoille__osa_1.pdf, luentomoniste
ja
Ilkka Mellin: matriisilaskentaa_tilastotieteilijoille__osa_3.pdf, luentomoniste
on hyötyä, ne löytyvät netistä etsimällä monisteen nimellä)

Rao, C. R. (1973), Linear Statistical Inference and Its Applications. New York: John Wiley & Sons, second edition.

Rogers, G. S. (1988), Matrix Derivatives. New York: Marcel Decker Inc.

Saarimäki, M. (2012), Vektorilaskentaa Euklidisissa avaruuksissa. Luentomoniste 65, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos.

Searle, S.R. (1982), Matrix algebra useful for statistics. New York: Wiley.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet tentin maksimipisteistä.