Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:50

TILP2500 Data ja mittaaminen, 5 op, itseopiskelukurssi, sama kuin entinen Tilastotieteen peruskurssi 1 (TILP250) [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=647
Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 1.9.18 klo 1:00 - 31.8.19 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Harri Högmander (harri.hogmander@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 174
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 26
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:Havaintoaineisto, muuttujat ja mittaaminen. Havaintoaineiston kuvailua tunnusluvuin ja graafisesti. Todennäköisyyslaskennan alkeita. Diskreettejä ja jatkuvia jakaumia.
Osaamistavoitteet:Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
1) ymmärtää satunnaisuuden roolin tilastollisessa tutkimuksessa ja tilastotieteen merkityksen tilastollisen aineiston käsittelyssä
2) tuntee keskeiset keski- ja hajontaluvut ja osaa soveltaa niitä aineiston mukaisesti
3) osaa kuvata riippuvuutta diskreeteille ja jatkuville muuttujapareille (ristiintaulukko ja korrelaatio)
4) tuntee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ml. ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus ja osaa laskea niiden avulla perustehtäviä
5) tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat teoreettiset jakaumat ja osaa laskea näiden avulla yksinkertaisia todennäköisyyksiä
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.