Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:48

TILP2500 Data ja mittaaminen, 5 op, itseopiskelukurssi, sama kuin entinen Tilastotieteen peruskurssi 1 (TILP250) [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=647
Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 1.9.18 klo 1:00 - 31.8.19 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Harri Högmander (harri.hogmander@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 176
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 24
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:Havaintoaineisto, muuttujat ja mittaaminen. Havaintoaineiston kuvailua tunnusluvuin ja graafisesti. Todennäköisyyslaskennan alkeita. Diskreettejä ja jatkuvia jakaumia.
Osaamistavoitteet:Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
1) ymmärtää satunnaisuuden roolin tilastollisessa tutkimuksessa ja tilastotieteen merkityksen tilastollisen aineiston käsittelyssä
2) tuntee keskeiset keski- ja hajontaluvut ja osaa soveltaa niitä aineiston mukaisesti
3) osaa kuvata riippuvuutta diskreeteille ja jatkuville muuttujapareille (ristiintaulukko ja korrelaatio)
4) tuntee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ml. ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus ja osaa laskea niiden avulla perustehtäviä
5) tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat teoreettiset jakaumat ja osaa laskea näiden avulla yksinkertaisia todennäköisyyksiä
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 12.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 200
ilm.aika: 29.10.2018 06:30 - 5.12.2018 15:30
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-50ke12.12.201808:00-12:00HögmanderTapahtuman tiedot
Tentti 9.1.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 200
ilm.aika: 15.11.2018 06:30 - 3.1.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ke9.1.201908:00-12:00HögmanderTapahtuman tiedot
Tentti 27.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 200
ilm.aika: 1.1.2019 06:30 - 21.2.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-9ke27.2.201908:00-12:00HögmanderTapahtuman tiedot
Tentti 8.5.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 200
ilm.aika: 10.3.2019 06:30 - 2.5.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ke8.5.201908:00-12:00HögmanderTapahtuman tiedot
Tentti 21.8.2019 (itseopiskelukurssi) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 200
ilm.aika: 15.4.2019 00:00 - 16.6.2019 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-34ke21.8.201912:00-16:00HögmanderTapahtuman tiedot