Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.9.2019 19:18

TILP100 Johdatus tilastotieteeseen, 2 op, itseopiskelukurssi [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=537
Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 1.9.18 klo 0:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.9.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Harri Högmander (harri.hogmander@jyu.fi)
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 439
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 61
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:Kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Kurssi on studia generalia -tyyppinen luentosarja, eikä sillä vielä opetella tilastomenetelmiä. Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Historiaa. Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä.
Osaamistavoitteet:Ymmärtää, miksi tilastotiede tosiaan on empiirisen (havaintoaineistoon perustuvan) tutkimuksen harjoittajan paras kaveri. Kehittää modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa. Hurmaantua sattuman viehätyksestä ja aavistaa, kuinka sitä voisi hallita. Oppia laatimaan hyviä graafisia ja numeerisia esityksiä.
Esitiedot:Bayesiläisen ajattelutavan mukaan aineisto muokkaa ennakkokäsityksiä, kunhan nämä eivät ole kategorisen ehdottomia minkään vähänkään mahdollisen suhteen. Avoimin mielin matkaan siis...
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Luentokurssilla kurssitentit ja lopputentit ovat monivalintatenttejä. Kurssin arvosana määräytyy tentistä saadun pistemäärän perusteella. Arvosana-asteikko on opetusohjelmassa.

Verkkokurssilla tehtävistä saadun pistemäärän perusteella. Arvosana-asteikko on opetusohjelmassa.