Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:49

SOSS3107 Ympäristösosiologian kriittisiä kysymyksiä, 5 op, itsenäinen opiskelu, e-tentti tai essee [kotisivu]

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/en/courses/232756
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 8:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Suvi Huttunen (suvi.m.huttunen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 83
Organisaatiot:Kestävä kehitys (YFI) (KKE), Sosiologian opintosuunta (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma) (SOSOS), Sosiologia (YFI) (SOS), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma (YFIMA)
Sisältö:

Opintojakso syvennyttää erikoisalaan kohdistuvaan sosiologiseen tutkimukseen sekä perehdyttää nyky-yhteiskunnasta käytävään keskusteluun kyseisen erikoisalan näkökulmasta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.

Suoritustavat:

Kolme vaihtoehtoista tapaa:

  1. E-tentti,
  2. Kirjallisuuteen pohjaava laaja essee
  3. Osallistuminen kestävän kehityksen tutkijaseminaariin (joko syys- tai kevätlukukaudella), luentopäiväkirja sekä lyhyt essee

Katso tarkemmat ohjeet ja tutkijaseminaarin ajankohdat Kopasta https://koppa.jyu.fi/en/courses/232756

Kesällä 2019 vain e-tentti tai laaja essee. Huomioithan, että kesän suoritukset arvostellaan elokuun loppuun mennessä (ei kahden viikon kuluessa suorituspäivästä).

Opintojakson kirjallisuus tulee vaihtumaan osittain 1.9.2019 alkaen. Elokuun loppuun asti tenttiminen ja essee pohjautuvat tähän, korpissa ilmoittettuun kirjallisuuteen.

Kirjallisuus:

Robbins, P., Hintz, J., Moore, S.A. (2014): Environment and Society. A Critical Introduction. Wiley-Blackwell. (2nd Edition)

Redclift, Michael, R., Woodgate, G.: The International Handbook of Environmental Sociology (2nd Edition). Sivut: 1-188.

Massa, I. (toim.) (2009): Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Gaudeamus (Ota yhteyttä tentaattoriin korvaavan kirjan sopimiseksi, mikäli suoritettu aiemmin.)