Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:07

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op, aloittava ryhmä

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 19.5.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Karita Mård-Miettinen (karita.h.mard-miettinen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Kristiina Skinnari (kristiina.skinnari@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Ajankohtaista:

(Päivitys 4.9.2018) Seminaari on mahdollista aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Jos aloitat seminaarin jo syksyllä, ilmoittaudu sekä syksyn että kevään seminaariryhmiin. Jos aloitat seminaarin vasta keväällä, ilmoittaudu vain kevään seminaariryhmään. Keväällä aloittaneiden seminaarityöskentely jatkuu syksyllä 2019. 

Sisältö:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Osaamistavoitteet:Seminaarin suoritettuaan opiskelija
o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Esitiedot:o KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (aiempi koodi KLSA124)
o kandidaattiseminaari
o kandidaatintutkielma
Suoritustavat:Kontaktiopetus (väh. 80 % tapaamisista läsnä)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari (syksy) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 15
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22238pe21.9.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2Ag D21140pe5.10.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3Ag C23342pe19.10.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4Ag C23344pe2.11.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5Ag D21146pe16.11.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6Ag C23448pe30.11.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7X 3104pe25.1.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
8X 3106ti5.2.201909:15-10:45Ruohotie-LyhtySisällönanalyysi/diskurssianalyysiTapahtuman tiedot
9X 3108pe22.2.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyAbstraktiotason nosto pohdinnassaTapahtuman tiedot
10X 31012pe22.3.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyArgumentaatioTapahtuman tiedot
11A33419to9.5.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
12A33419pe10.5.201912:00-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
13F 20319pe10.5.201912:15-13:45Ruohotie-LyhtyTöiden esittelyäTapahtuman tiedot
14C 41120pe17.5.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyTöiden esittelyäTapahtuman tiedot
Seminaari (kevät) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 15
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 3083pe18.1.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2X 3085pe1.2.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3X 3087pe15.2.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4X 30810pe8.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5X 30811pe15.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6X 30813pe29.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7X 30815pe12.4.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
8C 41119pe10.5.201908:30-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot