Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:45

URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi, 5 op

Yrittäjyys (JSBE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.1.19 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.1.19 - 20.3.19
Ilmoittautumisaika: 20.11.18 klo 0:00 - 11.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 25.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Päivi Patja (paivi.m.patja@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 5
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Yrittäjyys (JSBE) (YRI)
Ajankohtaista:

Ilmoittautuminen: lähetä päivitetty ansioluettelo + lyhyt kuvaus liikeideasta viimeistään pe 11.1.2019 kurssin yhteyshenkilölle: mikko.keskinen@jamk.fi. Ilmoittaudu kurssille myös oheisen avoimen amk:n linkin kautta saadaksesi tunnukset JAMKin Optima-ympäristöön: https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNzAzODM

Kontaktivalmennuskertoja koskevat paikkatiedot (oheiset luokat löytyvät JAMKin pääkampukselta osoitteesta Rajakatu 35):

Ke 16.01.2019 08:30 - 12:00 G203

Ke 23.01.2019 08:30 - 12:00 F205

Ke 30.01.2019 08:30 - 12:00 F205

Ke 06.02.2019 08:30 - 12:00 F205

Ke 13.02.2019 08:30 - 12:00 F205

Ke 20.02.2019 08:30 - 12:00 F205

Ke 06.03.2019 08:30 - 12:00 F205

Ke 13.03.2019 08:30 - 12:00 G202

Ke 20.03.2019 08:30 - 12:00 D148

Ke 27.03.2019 08:30 - 12:00 F205

Sisältö:Esihautomokurssilla jalostetaan omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Tavoitteena on selvittää alustavasti kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Esihautomokurssi koostuu työpajoista - tarpeen mukaan osallistujat voivat saada myös henkilö-/tiimikohtaista valmennusta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• realistisesti arvioida omia yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiään
• tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat
• pitchata liikeideansa
Esitiedot:

Osallistujalla on liikeidea, jota hän työstää valmennuksessa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen: lähetä päivitetty ansioluettelo + lyhyt kuvaus liikeideasta viimeistään pe 11.1.2019 kurssin yhteyshenkilölle: mikko.keskinen@jamk.fi. Ilmoittaudu kurssille myös oheisen avoimen amk:n linkin kautta saadaksesi tunnukset JAMKin Optima-ympäristöön: https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNzAzODM

Valintamenettely:Avoin kaikille yliopiston opiskelijoille & henkilökunnalle.
Opetusmuodot:

Kontaktiopetuskurssi

Suoritustavat:Kontaktiopetuskurssi, joka sisältä seuraavaa: ryhmävalmennustapaamiset, uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset (tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat), liikeidean pitchaus.
Aikataulu:

Esihautomokurssi sisältää 10 kontaktivalmennuskertaa: 16.1. - 20.3. 2019 (keskiviikkoisin klo 8:30-12)

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Oppimateriaali tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Yhteystiedot:

Lisätietoja kurssista: Päivi Patja, paivi.m.patja@jyu.fi

Lisätiedot:

Kurssi on osa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n kurssitarjontaa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty – arviointiperusteet: Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktitapaamisiin, uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvien selvitysten palauttamisen (tuote-asiakas –matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi-suunnitelma, taloudelliset laskelmat), sekä liikeidean pitchauksen.