Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:03

URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi, 5 op

Yrittäjyys (JSBE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.3.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.3.19 - 21.5.19
Ilmoittautumisaika: 26.11.18 klo 0:00 - 12.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 26.3.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Päivi Patja (paivi.m.patja@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 16
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Yrittäjyys (JSBE) (YRI)
Ajankohtaista:

Ilmoittautuminen: lähetä päivitetty ansioluettelo + lyhyt kuvaus liikeideasta viimeistään ti 12.3.2019 kurssin yhteyshenkilölle, Essi Silvennoiselle: essi.silvennoinen@jamk.fi. Ilmoittaudu myös oheisen avoimen amk:n linkin kautta (sen myötä saat tunnukset JAMKin Optima-työtilaan): linkki  ...älä välitä tuosta hintatiedosta (75 euroa) - esihautomo on täysin maksuton yliopistolaisille...

Kontaktivalmennuskertoja koskevat paikkatiedot toimitetaan sähköpostitse esihautomoon ilmoittautuneille.

Sisältö:Esihautomokurssilla jalostetaan omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Tavoitteena on selvittää alustavasti kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Esihautomokurssi koostuu työpajoista - tarpeen mukaan osallistujat voivat saada myös henkilö-/tiimikohtaista valmennusta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• realistisesti arvioida omia yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiään
• tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat
• pitchata liikeideansa
Esitiedot:

Osallistujalla on liikeidea, jota hän työstää valmennuksessa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen: lähetä päivitetty ansioluettelo + lyhyt kuvaus liikeideasta viimeistään ti 12.3.2019 kurssin yhteyshenkilölle, Essi Silvennoiselle: essi.silvennoinen@jamk.fi. Ilmoittaudu myös oheisen avoimen amk:n linkin kautta (sen myötä saat tunnukset JAMKin Optima-työtilaan): linkki ...älä välitä tuosta hintatiedosta (75 euroa) - esihautomo on täysin maksuton yliopistolaisille...

Kontaktivalmennuskertoja koskevat paikkatiedot toimitetaan sähköpostitse esihautomoon ilmoittautuneille.

Valintamenettely:Avoin kaikille yliopiston opiskelijoille & henkilökunnalle.
Opetusmuodot:

Kontaktiopetuskurssi

Suoritustavat:Kontaktiopetuskurssi, joka sisältä seuraavaa: ryhmävalmennustapaamiset, uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset (tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat), liikeidean pitchaus.
Aikataulu:

Esihautomokurssi sisältää 10 kontaktivalmennuskertaa: 19.3. - 21.5. 2019 (tiistaisin klo 8:30-12)

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Oppimateriaali tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Yhteystiedot:

Lisätietoja kurssista: Päivi Patja, paivi.m.patja@jyu.fi

Lisätiedot:

Kurssi on osa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n kurssitarjontaa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty – arviointiperusteet: Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktitapaamisiin, uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvien selvitysten palauttamisen (tuote-asiakas –matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi-suunnitelma, taloudelliset laskelmat), sekä liikeidean pitchauksen.