Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 20:49

KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka, 5 op, Itseopiskelu [kotisivu]

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.19 klo 12:00.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=3042
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 31.5.19 klo 12:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Projektitutkija Erja Kyckling (erja.p.kyckling@jyu.fi)
Professori Sari Pöyhönen (sari.h.poyhonen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Taina Saarinen (taina.m.saarinen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Heidi Vaarala (heidi.vaarala@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 35
Maksimi osallistujamäärä: 150
Sopii vielä: 115
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Master's Degree Programme in Applied Language Studies for the Changing Society (APPMP), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta paitsi kielipolitiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskeisesti esillä. Opiskelija voi halutessaan syventyä jonkin maan tai ryhmän kielikoulutuskysymyksiin.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista,
• osaa arvioida erilaisia kielikoulutukseen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä,
• on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin,
• ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana ja
• osaa soveltaa oppimaansa monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä
Esitiedot:APPLANG-opiskelijoille
- SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society
- SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies
Suoritustavat:

Lukuvuonna 2018–2019 kurssin voi suorittaa vain itsenäisesti tenttimällä.

Opintojakson voi lukuvuonna 2018–2019 tenttiä kaikkina humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tenttipäivinä. Jos haluat tenttiä opintojakson, ilmoittaudu Korpissa kurssin lisäksi valitsemaasi tenttiin (Huom. Tenttiin ilmoittautuminen avautuu aina vasta edellisen tenttipäivän jälkeen). Tarkemmat suoritusohjeet ja tenttimateriaalit löytyvät kurssin Moodle-työtilasta, jonne saat käyttöoikeuden automaattisesti ilmoittauduttuasi kurssille Korpissa. Tenttiin valittu materiaali ilmoitetaan tentaattori Erja Kycklingille (erja.p.kyckling@jyu.fi) sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Huomaathan, että kurssin kesätentteihin (kesä-, heinä- ja elokuun 2019 tentit) ilmoittautuminen päättyy 31.5.2019 klo 12. Valitut materiaalit ilmoitetaan tentaattorille samaan ajankohtaan mennessä.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen tai tentti

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 21.9.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 27.8.2018 08:00 - 14.9.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38pe21.9.201812:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaTapahtuman tiedot
Tentti 12.10.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 24.9.2018 08:00 - 5.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41pe12.10.201812:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaTapahtuman tiedot
Tentti 9.11.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 15.10.2018 09:00 - 2.11.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45pe9.11.201812:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaTapahtuman tiedot
Tentti 3.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 12.11.2018 08:00 - 26.11.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-49ma3.12.201812:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaM103Tapahtuman tiedot
Tentti 18.1.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 4.12.2018 08:00 - 11.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3pe18.1.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaL304Tapahtuman tiedot
Tentti 15.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 21.1.2019 08:00 - 8.2.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-7pe15.2.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaL304Tapahtuman tiedot
Tentti 15.3.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 18.2.2019 08:00 - 8.3.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11pe15.3.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaL304Tapahtuman tiedot
Tentti 12.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 18.3.2019 08:00 - 5.4.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-15pe12.4.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaL304Tapahtuman tiedot
Tentti 10.5.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.4.2019 08:00 - 3.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19pe10.5.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaL304Tapahtuman tiedot
Tentti 10.6.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.5.2019 08:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30424ma10.6.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaTapahtuman tiedot
Tentti 1.7.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 13.5.2019 08:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30427ma1.7.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaTapahtuman tiedot
Tentti 5.8.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.5.2019 08:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30432ma5.8.201912:00-16:00Kyckling, Pöyhönen, Saarinen, VaaralaTapahtuman tiedot