Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:22

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Fysiikan laitos, Historian ja etnologian laitos, Kasvatustieteiden laitos, Kemian laitos, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Liikunnan sosiaalitieteiden laitos, Liikuntabiologian laitos, Liikuntakasvatuksen laitos, Liikuntakasvatuksen laitos (vanhentunut), Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Musiikin laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Opettajankoulutuslaitos, Psykologian laitos, Terveystieteiden laitos, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos, Viestintätieteet, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.11.18 - 30.4.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 30.4.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Suunnittelija Hanna Ahola (hanna.r.laitinen@jyu.fi)
Lehtori Irma Kakkuri (irma.a.kakkuri@jyu.fi)
Katariina Keinonen (katariina.keinonen@jyu.fi)
Jaana Laakkonen (jaana.m.laakkonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Tommi Mäkinen (tommi.u.makinen@jyu.fi)
Kimmo Nieminen (kitaniem@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elina Savilahti (esavilahti@kolumbus.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 727
Maksimi osallistujamäärä: 1200
Sopii vielä: 473
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Fysiikan laitos (FYS), Historian ja etnologian laitos (HELA), Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Hyvinvointia ja opiskelua tukevat opinnot (HYV), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Kasvatustieteiden laitos (KLA), Kemian laitos (KEM), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA), Liikunnan sosiaalitieteiden laitos (LSO), Liikuntabiologian laitos (LBI), Liikuntakasvatuksen laitos (LKA), Liikuntakasvatuksen laitos (vanhentunut) (LTI), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Musiikin laitos (MUS), Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Opettajankoulutuslaitos (OKL), Psykologian laitos (PSY), Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA), Taidehistorian opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TAHOS), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatuksen opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TKAOS), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA), Terveystieteiden laitos (TER), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL), Viestintätieteet (VIE), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Ajankohtaista:

Hyvy-kurssit on tarkoitettu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille osana orientoivia opintoja. Kursseilla käsitellään mm. akateemisia opiskelutaitoja, ajankäyttöä ja stressinhallintaa. Opintojakson avulla opiskelijat voivat oppia tunnistamaan haasteellisia tilanteita ennalta, panostamaan palautumiseen ja löytämään omat vahvuutensa sekä voimavaransa.

Sisältö:
 • Itsetuntemuksesta opiskelukykyä
 • Tunteiden säätelystä hyvinvointia
 • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
 • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
 • Arki haltuun palanen kerrallaan
 • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
 • Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
 • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta
Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittaudu ainoastaan yhden ryhmän opetukseen
 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmään. Mikäli oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmän aikataulut eivät sovi sinulle, voit ilmoittautua myös muuhun ryhmään
 • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille
Opetusmuodot:
 • Luennot (7 x 2h)
 • Itsenäinen työskentely
Suoritustavat:

Luennot

 • Läsnäolovelvollisuus
 • Mahdolliset poissaolot korvataan ensisijaisesti osallistumalla toisen ryhmän vastaavaan luentoon (muiden ryhmien aikataulut löytyvät Korpista)
 • Mikäli osallistuminen toisen ryhmän luentoon ei onnistu, voit suorittaa yhden luennon korvaavalla tehtävällä

Itsenäiset tehtävät

 • Opiskelija saa valita itsenäisistä tehtävistä itselleen mielekkäimmät
 • Reflektiotehtäviä oman opiskelukyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit
 • Luentodiat
 • Luentoihin liittyvä oheismateriaali
 • Tehtäviin liittyvä oheismateriaali
Lisätiedot:

Yliopistonopettaja Elina Savilahti

elina.m.savilahti@jyu.fi

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kurssin arvioiminen hyväksytyksi edellyttää:

 • kahden kirjallisen tehtävän tekemistä
 • luento-opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista
 • kahden luentoihin sidotun tehtävän tekemistä


Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos:

 • kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti,
 • luento-opetukseen ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1: IT-tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 155, maksimi 170
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 1.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 244pe2.11.201810:15-11:45SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2C 445pe9.11.201810:15-11:45MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 246pe16.11.201810:15-11:45LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 247pe23.11.201810:15-11:45KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 23pe18.1.201910:15-11:45NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 24pe25.1.201910:15-11:45AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 25pe1.2.201910:15-11:45KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot
RYHMÄ 2: Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 77, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 1.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 444pe2.11.201812:15-13:45SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2C 445pe9.11.201812:15-13:45MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 346pe16.11.201812:15-13:45LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
4C 447pe23.11.201812:15-13:45KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5L 3023pe18.1.201912:15-13:45NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 34pe25.1.201912:15-13:45AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 35pe1.2.201912:15-13:45KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot
RYHMÄ 3: Bio- ja ympäristötieteiden ja kemian laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 105, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 6.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 32ma7.1.201914:15-15:45SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2C 43ma14.1.201914:15-15:45MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3C 44ma21.1.201914:15-15:45LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 25ma28.1.201914:15-15:45KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 26ma4.2.201914:15-15:45NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 27ma11.2.201914:15-15:45AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 28ma18.2.201914:15-15:45KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot
RYHMÄ 4: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 120, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3043ti15.1.201914:15-15:45SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 24ti22.1.201914:15-15:45MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 26ti5.2.201914:15-15:45LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 27ti12.2.201914:15-15:45KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ti19.2.201914:15-15:45NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10ti5.3.201914:15-15:45AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali11ti12.3.201914:15-15:45KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot
RYHMÄ 5: Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 60, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 15.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 33ke16.1.201908:15-09:45SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 34ke23.1.201908:15-09:45MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 35ke30.1.201908:15-09:45LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 36ke6.2.201908:15-09:45KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 37ke13.2.201908:15-09:45NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 38ke20.2.201908:15-09:45AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 310ke6.3.201908:15-09:45KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot
RYHMÄ 6: Liikuntatieteellisen tiedekuntien opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 111, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 16.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3033to17.1.201910:00-11:30SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2L 3034to24.1.201910:00-11:30MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3L 3035to31.1.201910:00-11:30LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
4L 3036to7.2.201910:00-11:30KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5L 3037to14.2.201910:00-11:30NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
6L 3038to21.2.201910:00-11:30AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7L 30310to7.3.201910:00-11:30KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot
RYHMÄ 7: Matematiikan ja tilastotieteen sekä fysiikan laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 68, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 10.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 22pe11.1.201912:15-13:45SavilahtiItsetuntemuksesta opiskelukykyäTapahtuman tiedot
2RUU D 104 Helena3pe18.1.201912:15-13:45MäkinenTunteiden säätelystä hyvinvointiaTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 24pe25.1.201912:15-13:45NieminenArki haltuun palanen kerrallaanTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 25pe1.2.201912:15-13:45KakkuriAkateemiset opiskelutaidotTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 26pe8.2.201912:15-13:45LaakkonenVuorovaikutuksen kuorma ja keveysTapahtuman tiedot
6L 3027pe15.2.201912:15-13:45AholaRealistisella ajankäytöllä stressi hallintaanTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 38pe22.2.201912:15-13:45KeinonenMitä silloin, jos eteen tulee haasteita?Tapahtuman tiedot