Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 06:14

ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon, 2 op

Informaatioteknologian tdk:n opinnot, Työelämäopinnot, Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.6.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.6.19 - 28.7.19
Ilmoittautumisaika: 6.5.19 klo 0:00 - 9.6.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 9.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Eeva Pöykkö (eeva.poykko@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 58
Organisaatiot:Informaatioteknologian tdk:n opinnot (ITKO), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Työelämäopinnot (URA), Työelämäopinnot (TEO)
Ajankohtaista:

Opintojakson tentti järjestetään verkkotenttinä Moodlessa. Voit suorittaa tentin oman aikataulusi mukaisesti 22.-28.7.2019 välillä silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen, työelämään ja yhteiskuntaan.
Opintojakson sisältö koostuu seitsemästä osa-alueesta:

 • Työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena
 • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen
 • Viestinnän ja median murros
 • Liikunta- ja hyvinvointiteknologia
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla
 • Digitalisaatio ja yhteiskunnan turvallisuus
 • Digitaalinen talous
Osaamistavoitteet:
 • Opintojaksolla opiskelija tutustuu digitalisaatioon ilmiönä.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.
 • Lisäksi opiskelija hahmottaa, millaisia digitaalisia taitoja oma ammatillinen osaaminen vaatii.
Suoritustavat:
 • Opintojakso suoritetaan etäopiskeluna oman aikataulun mukaisesti. Opintojakson laajuus on 2 op (54 tuntia).
 • Opintojakso suorittaminen edellyttää huolellista perehtymistä eri osioiden materiaaleihin (videot, artikkelit) sekä lopputentin suorittamista hyväksytysti.
 • Opintojakso ei vaadi edeltäviä opintoja. Osallistuminen on mahdollista missä vaiheessa opintoja tahansa.
Arviointi:

Arvosteluasteikko: hyväksytty - hylätty
Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.