Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 05:52

ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun, 2 op [kotisivu]

Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.6.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://peda.net/jyu/it/do/algoritminenajattelu
Alkaa - päättyy: 20.5.19 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 29.4.19 klo 0:00 - 10.6.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Leena Hiltunen (leena.r.k.hiltunen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 113
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Työelämäopinnot (URA)
Ajankohtaista:

Kun olet ilmoittautunut kurssille Korpissa:

  • rekisteröidy peda.net-oppimisympäristöön
  • opintojakson materiaalit ovat kirjautumisavaimen takana, jonka saat ilmoittautumisen jälkeen opintojakson Korppi-lomakkeelta.
Sisältö:

Algoritminen ajattelu on yksi 2000-luvun avaintaidoista. Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympärillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. tieto-tekniikan ja algoritmisen ajattelun historia, yhteys mate-maattisen ajattelun, logiikan ja algoritmisen ajattelun välillä sekä algoritmisen ajattelun soveltaminen erilaisten ongelmien ratkaisuun. Opintojakson tavoitteena on liittää algoritminen ajattelu osaksi opiskelijoita ympäröivään todellisuuteen ja havainnollistaa algoritmisen ajattelun mahdollisuuksia yksinkertaisten tapausesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää algoritmisen ajattelun keskeisimmät käsitteet. Lisäksi opiskelija osaa purkaa ratkaistavan ongelman pienempiin osakokonaisuuksiin ja kykenee tunnistamaan sään-nöllisesti toistuvat toimintamallit ja osaa laatia niiden pohjalta toimintaohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

Suoritustavat:

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Kirjallisuus:

Verkkomateriaali.

Arviointi:

Arviointi asteikolla 0-5 sähköisen loppukokeen pistemäärän perusteella.