Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:17

MUSS056 Yhteisöllisyys musiikissa II, 5 op, Itsenäinen työskentely

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 3.9.18 klo 0:00 - 31.8.19 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Henna-Riikka Peltola (henna-riikka.a.peltola@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 13
Maksimi osallistujamäärä: 149
Sopii vielä: 136
Organisaatiot:Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Musiikkitiede (MUS)
Sisältö:

Perehtyminen valittuun musiikin yhteisöllisyyden teemaan.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tulkita musiikin yhteisöllisyyteen liittyviä ilmiöitä teoreettisessa viitekehyksessä
• syventää itsenäisesti tietämystään musiikin yhteisöllisyyteen liittyvistä kysymyksistä
• soveltaa musiikkisosiologian ja musiikin sosiaalipsykologian lähestymistapoja valittuun tutkimuskysymykseen.

Opetusmuodot:

Itsenäinen työskentely. Tarkemmat suoritusohjeet ja aikataulun löydät kurssin Koppa-tilasta.

Suoritustavat:

Essee. Tarkemmat suoritusohjeet ja aikataulun löydät kurssin Koppa-tilasta.