Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:09

KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä, 5 op, Itseopiskelupaketti

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli (KLS), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.7.19 klo 12:00.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 22.7.19 klo 12:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Karita Mård-Miettinen (karita.h.mard-miettinen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 42
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 158
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Suomen kieli (KLS) (SUO), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Sisältö:Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön
-osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa
-osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja
-tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa
-osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
Suoritustavat:

Ota yhteyttä Maria Ruohotie-Lyhtyyn (kevät 2019) tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.

Lisätiedot:Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakson alkaessa yhteisesti sovittu raportointi (esim. kirjallisuusraportti, hankeraportti, pienimuotoinen tutkielma). Läsnäolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Itseopiskelun kohdalla essee.