Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 12:51

YPEHAKU Haku yliopistopedagogisiin opintoihin, 0 op, (YPE10), Application for Module in university pedagogy (10 credits) for teaching staff [kotisivu]

Henkilöstökoulutus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.19 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/yliopistopedagogiset-opinnot
Alkaa - päättyy: 1.4.19 - 30.4.19
Ilmoittautumisaika: 1.4.19 klo 8:00 - 30.4.19 klo 15:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.4.2019 klo 15:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Anita Malinen (anita.malinen@jyu.fi)
Laajuus: 0 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 20
Organisaatiot:Henkilöstökoulutus (HENK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK)
Ajankohtaista:

Hyvä hakija,

Yliopiston henkilökunnalle tarkoitettuihin Yliopistopedagogisten perusopintojen 10 op:n moduuliin haetaan täyttämällä YPEHAKU-hakulomake.
Hakulomake aukeaa "Ilmoittaudu"-painikkeen takaaMuistathan täyttää kaikki hakulomakkeen kohdat.

 

Syksyllä 2019 järjestetään 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot sekä suomen että englannin kielellä. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta toteuttaa opinnot henkilöstökoulutuksena Jyväskylän yliopiston opetusta antavalle henkilöstölle. Opinnot alkavat viikolla 36. Asiantuntijaluennot järjestetään englanniksi, mikäli englanninkielinen oppimisryhmä toteutuu. Tutustu yliopistopedagogisten opintojen sisältöön: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/yliopistopedagogiset-opinnot

Rehtorin 10.12.2010 tekemän päätöksen mukaan 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot tai niihin rinnastettavat opinnot ovat ne yliopistopedagogiset opinnot, jotka yliopiston johtosäännön mukaisesti edellytetään niiltä professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävään otettavilta henkilöiltä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. Opintojen on oltava suoritettuina viimeistään kahden vuoden kuluttua työsuhteen aloittamisesta. Edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi työsuhteeseen valittuja.

Syksyllä 2019 järjestettävien opintojen (10 op) lähijaksojen aikataulu on seuraava:

  • 3.- 4.9.2019
  • 1.- 2.10.2019
  • 30.- 31.10.2019
  • 26.- 27.11.2019
Valintamenettely:

Opintoihin valitaan 24 osallistujaa. Yksi pienryhmä (8 osallistujaa) järjestetään englanninkielisenä. Osallistujien valinnassa ovat etusijalla professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävissä toimivat, joilla on työsuunnitelmassa merkittävästi opetustehtäviä ja joiden edellytetään suorittavan em. rehtorin päätöksessä mainitut 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot. Opinnot tulee sisällyttää laitoksen esimiehen suostumuksella omaan työsuunnitelmaan. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on myös, että opintoihin valittavalla on opetus- tai ohjaustehtäviä YPE-opintojen aikana.

Osallistujien valinnassa käytetään lisäksi seuraavia kriteerejä:

1) Hakijalla on opetus- tai ohjaustehtäviä opintojen aikana syyslukukaudella 2019.
2) Hakija sitoutuu osallistumaan koko opintokokonaisuuteen ja olemaan läsnä kaikilla lähijaksoilla.
3) Hakija on sopinut opinnoista laitoksen esimiehensä kanssa ja opinnot on huomioitu työsuunnitelmassa.

Ainoastaan hakulomakkeen täyttäneet hakijat huomioidaan valinnassa. Tarvittaessa valinnassa huomioidaan myös mahdollisimman tasapuolinen jako tiedekuntien välillä. Mikäli useampi hakija täyttää samat valintakriteerit, järjestys arvotaan. Valintapäätökset tehdään hakuajan päätyttyä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja henkilöstöpalvelujen edustajien yhteistyönä.

Tietosuojailmoitus: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/opiskelijavalinta

Aikataulu:

Hakuaika opintoihin päättyy 30.4.2019 klo 15.

Hakijoille ilmoitetaan opintoihin valinnasta viimeistään 15.6.2019.

Yhteystiedot:

Koulutussuunnittelija Kati Hemminki
puh. 040 805 3763
kati.hemminki@jyu.fi

Henkilöstösuunnittelija Saara Minkkinen
puh. 0400 248 064
henkilostokoulutus@jyu.fi

Avainsanat:

henkilöstökoulutus, opetus, ohjaus