Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.6.2019 22:58

RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik, itseopiskelukurssi, 3 - 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 20.6.20 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 - 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: svenska
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:

Kurssin tavoitteena on kehittää teoreettista ja metodologista osaamista toisen kielen oppijoiden kieliopin opetukseen. Työelämävalmiuksista kehittyvät tiedon hankinta-, analysointi- ja raportointitaidot sekä analyyttisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot.

 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-kertoa kieliopin opetuksen taustalla olevien teorioiden kehityksestä ja ajankohtaisista virtauksista
-tarkastella kriittisesti, vertailla ja yhdistellä teorioita ja näkökulmia tieteellisiä konventioita noudattaen.

Opiskelija, joka suorittaa opintojakson syventävinä opintoina, osaa lisäksi
-soveltaa teoriaa suunnitellessaan kieliopin opetusta ja ottaa huomioon kohderyhmän ja ajankäytön sekä valita sopivat opetusmetodit.

Esitiedot:

Perus- ja aineopintojen kielioppikurssit.

Suoritustavat:

Itsenäinen opiskelu. Oppimistehtävä. Soveltamisosion (syventäviin opintoihin) voi tehdä pareittain.

Kirjallisuus:

Opettajan ohjeiden mukaan ja opiskelijan itse valitsema kirjallisuus.

Suorittamisohjeita löytyy osoitteesta:
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/ruotsi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ruos229-teori-och-praktik-i-grammatikundervisning

Lisätiedot:

Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi. Aikaisintaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin kanssa.

Arviointi:

Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3 op:n laajuisena ja syventävien opintojen tasolla 5 op:n laajuisena. Kirjallinen teoriaosa (3 op) ja soveltava osa (2 op) arvioidaan erikseen.