Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:17

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet, 1 op, VAIN KAUPPAKORKEAKOULUN PÄÄAINEOPISKELIJAT [kotisivu]

Avoimen tiedon keskus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/kirjaston-ops
Alkaa - päättyy: 18.2.19 - 7.4.19
Ilmoittautumisaika: 8.1.19 klo 0:00 - 31.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 7.4.2019 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Informaatikko Tiia Puputti (tiia.puputti@jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoimen tiedon keskus (OSC), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK)
Ajankohtaista:

Kurssi suoritetaan Moodlessa: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=4569

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti sekä opiskelussa että työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittaviin tiedonhankinnan ja tiedonhallinnan taitoihin. Kurssilla tehdään tiedonhankintasuunnitelma. Voit hyödyntää selkeää tiedonhankintasuunnitelmatyökalua kurssin jälkeen osana kaikkea opiskelua ja tieteellistä kirjoittamista.

Kurssiaineistona on Kirjastotuutori, https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori:

 1. Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
 2. Hae lähteet
 3. Tallenna lähteet ja viittaa oikein
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
 • hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
 • pystyy suunnitelmalliseen tiedonhankintaan tutkimuksen edellyttämällä tavalla
 • hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
 • osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
 • tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
 • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt ja tietokannat
 • osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
 • paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
 • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
 • pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
 • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen
Esitiedot:

Ei edellytä esitietoja.

Ilmoittautuminen:

Kauppakorkeakoulun 1. vuoden opiskelijoille.

Suoritustavat:

Verkkokurssi, jolla on yksi etäohjauskerta (ei pakollinen). Kurssi suoritetaan tekemällä tiedonhankintasuunnitelma Moodlesta löytyvällä tehtävälomakkeella. Tarkemmat ohjeet löytyvät tiedonhankintasuunnitelman yhteydestä kurssin Moodle-sivulta.

Tiedonhankintasuunnitelmassa on erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, joihin vastaamalla saat käsityksen tieteellisen tiedonhankinnan vaiheista ja tutustut oman tieteenalasi keskeisiin tiedonlähteisiin. Kurssimateriaalina on Kirjastotuutori.

Tiedonhankintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi 2–3 opiskelijan ryhmässä, jolloin ryhmä palauttaa yhden yhteisen tiedonhankintasuunnitelman yhteisestä aiheesta. Tehtävä on mahdollista tehdä myös itsenäisesti.

Kurssin työmäärä:

27 h

Aikataulu:

Suoritettavissa ajalla 18.2.–7.4.

Tiedonhankintasuunnitelma on jaettu kahteen osioon (osio A ja osio B). Tehkää ensin osio A ja palauttakaa tiedonhankintasuunnitelma. Saatte välipalautteen, jonka jälkeen voitte jatkaa suunnitelman työstämistä. Kun molemmat osiot ovat valmiit, palauttakaa suunnitelma uudestaan. Saatte lopuksi loppupalautteen.

Palautuspäivämäärät
Osio A 10.3.
Osio B 7.4.

Voitte edetä omaa tahtia. Palautuspäivämäärät ovat takarajoja, ja tiedonhankintasuunnitelman voi mainiosti palauttaa aiemminkin. Tiedonhankintasuunnitelmia arvioidaan sitä mukaa, kun niitä palautuu. Palautuspäivien jälkeen tarkistuksissa on yleensä ruuhkaa, mutta saatte palautteet kahden viikon kuluessa.

Kirjallisuus:

Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Tiedonhankinta kauppatieteissä: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/tiedonhankinta-eri-tieteenaloilla/taloustieteet

 

Yhteystiedot:

Yhteyshenkilö: Tiia Puputti, tiia.m.puputti@jyu.fi

Kurssin aikana tutorointi Kirjastotuutorin Kysy ja kommentoi -lomakkeen kautta.

Avainsanat:

tiedonhankinta ja -hallinta, tiedonhankintasuunnitelma

Lisätiedot:

Tämä on johdantokurssi. Jatkamme tämän kurssin pohjalta kandidaattiseminaarin yhteydessä järjestettävällä JSBA1120-kurssilla, johon sisältyy kaksi opetuskertaa.