Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:09

KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus, 5 op, eTentti

Kauppaoikeus (JSBE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 22.1.19 - 31.12.19
Ilmoittautumisaika: 22.1.19 klo 0:00 - 31.12.19 klo 23:59
Opettaja(t): Riitta Ollila (riitta.h.ollila@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 81
Organisaatiot:Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kauppaoikeus (JSBE) (KAO)
Ajankohtaista:

Huom! Kurssi suoritetaan eTenttinä yliopiston pääkirjaston tai X-rakennuksen eTenttitilassa.

Sisältö:Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön
tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista
Esitiedot:KAOP110 Kauppa- ja varallisuusoikeus
Suoritustavat:

eTentti.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Parkkonen, Jarmo - Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki 2014, linkki kirjallisuuteen https://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA1190
Arvopaperimarkkinalaki
Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisää oppimateriaalia on kurssin Kopassa: https://koppa.jyu.fi/kurssit/237354. Diat ovat kirjan lukemisen tueksi ja niissä on linkkejä uudempaan sääntelyyn.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5