Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 06:48

AIKP1002 Aikuisen oppiminen, 3 op, EduFutura-opinnot, kesä 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.5.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 11.3.19 klo 0:00 - 5.5.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 6.5.19 - 2.6.19
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 1
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 4
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän eri oppilaitosten tutkinto-opiskelijat.

Sisältö:Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi. Jaksossa perehdytään erilaisiin oppimiskäsityksiin ja oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä sovelletaan lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen/omaan oppimiseen.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä
  • tarkastella perustellen aikuisen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä omassa oppimisessaan
  • hahmottaa aikuisten oppimisen yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
Suoritustavat:

Verkkokurssi kesällä 2019. Tarkempi aikataulu löytyy tämän sivun alaosasta.

  • Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
  • Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
  • Verkkokurssilla opiskelu edellyttää sitoutumista ja säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin (viikonloput poislukien), mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit.


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
  • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Luvut 1-11.)
  • Partanen, A. 2011. ”Kyllä minä tästä selviän”. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
   
   
   
Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään verkkokurssilla Moodle-työtilassa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi kesällä 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1
ilm.aika: 11.3.2019 00:00 - 5.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20ma13.5.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-22su2.6.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot