Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 09:43

Kirjoittamisen perusopinnot, 30 op, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.8.19 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 300.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 11.8.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.12.20
Laajuus: 30 op
Ilmoittautuneita: 76
Maksimi osallistujamäärä: 76
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Opintoihin voivat ilmoittautua vain kevään 2019 haussa opintoihin hyväksytyt.

Opiskelijat valitaan erillisen haun perusteella (katso valintamenettely). Lukuvuoden 2019-2020 opetusaikataulut julkaistaan kesäkuussa 2019.

Sisältö:

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin. Hän oppii antamaan ja saamaan vertaispalautetta.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op):

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op - Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja verkkokurssi TAI verkkokurssi

KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 5 op - Koppa-etätentti

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op - Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät TAI kirjalliset tehtävät TAI verkkokurssi

KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op - Verkkokurssi TAI kirjalliset tehtävät

Lajit (10 op)

Perusopinnoissa valitaan kaksi seuraavista:

KIKV1002 Proosa 5 op - Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät TAI verkkokurssi TAI kirjalliset tehtävät

KIKV1003 Draama 5 op - Verkkokurssi TAI kirjalliset tehtävät

KIKV1004 Runous 5 op - Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät TAI kirjalliset tehtävät

KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op - Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät TAI kirjalliset tehtävät

Prosessi (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

KIKP218 Tekstikokoelma 5 op - Kirjalliset tehtävät

KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op - Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja verkkokurssi TAI kirjalliset tehtävät

Opinto-ohjaus

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi täytetään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.
 

Osaamistavoitteet:

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
 • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
 • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
 • osaa hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
 • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
 • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Valintamenettely:

Kirjoittamisen perusopintoihin haetaan seuraavasti:

huhtikuun haussa elokuussa alkavaan opetukseen

lokakuun haussa tammikuussa alkavaan opetukseen.

Hakuohjeet päivitetään nettsivuillemme maaliskuun alussa (kevään haku) ja syyskuun alussa (syksyn haku).

Suoritustavat:

Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja, useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.

Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäiset oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessasi voit myös tehdä kirjoittamisen perusopinnot kokonaan verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa, etäopiskellen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.  Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

Kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, kirjoittajakoulutus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit