Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 06:51

YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet, 5 op, EduFutura-opinnot, kesä 2019 [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.4.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 25.3.19 klo 0:00 - 28.4.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 22.4.19 - 31.7.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 2
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan kuuluvien oppilaitosten opiskelijat.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla 6.5.–9.6.2019 järjestettävälle verkkokurssille.

Sisältö:
 • yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • omaehtoinen/sisäinen/ulkoinen yrittäjyys,
 • yrittäjyysprosessin vaiheet
 • erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
 • yritystoiminnan kasvu/kasvattaminen
 • exit-strategiat
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
 • selittää yrittäjyyden yhteiskunnallisessa roolissa ja merkityksessä tapahtuneita muutoksia
 • nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
 • eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja
Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Suoritustavat:

Osallistuminen verkkokurssille 6.5.-9.6.. Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/kayttajatunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit ja kirjallisuus

 

Sekä valinnaisesti toinen teoksista soveltuvin osin

 • Barringer, B.R. & Duane Ireland, R. (2015) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures (5th Edition)
 • Read, Sarasvathy, Dew, Wiltbank & Ohlsson (2011): Effectual Entrepreneurship
Arviointi:

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tutor-ryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / kesä 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, minimi 5, maksimi 5
ilm.aika: 15.3.2018 08:00 - 27.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ma6.5.201900:00-00:00-verkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-23su9.6.201900:00-00:00-verkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot