Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 18:09

PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/psykologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 127
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät, yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa sekä työhyvinvointi-interventioiden perusperiaatteet.
Esitiedot:

Tämän opintojakson edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat joko johtamisen aineopintoihin tai psykologian aineopintoihin edellytettävät edeltävät opinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op

Yhtenä osana tämän opintojakson suorittamista on tentti Moodlessa. Tenttiajankohdat lukuvuonna 2019-2020 ovat seuraavat: 16.9., 14.10., 18.11., ja 16.12.2019 sekä 20.1., 17.2., 16.3., 20.4., 18.5. ja 15.6.2020. Tentti suoritetaan Moodle-verkkoympäristössä ja ohjeistukset tenttiin löytyvät Moodlesta. Tenttin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Katso Moodlessa sijaitsevan kurssin osoite ja kurssiavain opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

Valitaan joko A tai B

 • Kirjavaihtoehto A
  • KINNUNEN, U., FELDT, T., & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai uudempi painos). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus.TAI Anne Mäkikangas, Saija Mauno ja Taru Feldt (toim.) (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus. Molemmat teokset ovat luettavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston verkossa.
   JA
  • CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Blackwell Publishing.
 • Kirjavaihtoehto B
  • PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla. JA
  • ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla ja kurssin Moodle-työtilassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.