Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:48

PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/psykologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 220
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tämän jakson osatehtävien tulisi olla valmiit 31.7.2020 mennessä. Huomioithan tämän suunnitellessasi opintojasi myös, jos opinto-oikeutesi jatkuu vielä syksyllä. Tässä tapauksessa yksi kokonainen jakso kannattaa tehdä valmiiksi 31.7.2020 mennessä ja jatkaa seuraavan jakson tekemistä uusilla opintovaatimuksilla elokuussa.

Sisältö:Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät, yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa sekä työhyvinvointi-interventioiden perusperiaatteet.
Esitiedot:

Tämän opintojakson edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat joko johtamisen aineopintoihin tai psykologian aineopintoihin edellytettävät edeltävät opinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista Avoimen yliopiston opintopalveluihin:
help.jyu.fi heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

 

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op

Yhtenä osana tämän opintojakson suorittamista on tentti Moodlessa. Tenttiajankohdat lukuvuonna 2019-2020 ovat seuraavat: 16.9., 14.10., 18.11., ja 16.12.2019 sekä 20.1., 17.2., 16.3., 20.4., 18.5. ja 15.6.2020. Lisäksi tentti 3.7.2020 klo 12-16. Tentti suoritetaan Moodle-verkkoympäristössä ja ohjeistukset tenttiin löytyvät Moodlesta. Tenttin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Katso Moodlessa sijaitsevan kurssin osoite ja kurssiavain opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

Valitaan joko A tai B

 • Kirjavaihtoehto A
  • KINNUNEN, U., FELDT, T., & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai uudempi painos). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus.TAI Anne Mäkikangas, Saija Mauno ja Taru Feldt (toim.) (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus. Molemmat teokset ovat luettavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston verkossa.
   JA
  • CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Blackwell Publishing.
 • Kirjavaihtoehto B
  • PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla. JA
  • ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.

Kirjavaihtoehtoehdot A ja B voidaan yhdistää e-kirjoista koostuvaksi paketiksi. Peeters ym. An introduction to contemporary work psychology. + Työ leipälajina/Työn psykologiset perusteet

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla ja kurssin Moodle-työtilassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.