Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 18:17

KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Tuntiopettaja Hannu Nikulainen (hnikul@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiologia (avoin yo) (AVOSOS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksolla perehdytään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan yleisiin ja erityisiin piirteisiin vertailevasta näkökulmasta sekä sitä koskevaan empiiriseen tutkimukseen.
Osaamistavoitteet:Opiskelija tuntee suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja nykyiset erityispiirteet. Hänellä on jäsentynyt kuva sen rakenteista ja erityislaadusta sekä suhteesta yhteiskunnan kokonaisuuteen kansainvälisessä vertailussa.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (1.8.2017 jälkeen aloitettu kokonaisuus) TAI
  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP120 sosiologian johdanto (5 op), TAI
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP120 sosiologian johdanto (5 op), TAI
  • sosiologian perusopinnot 25 op.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkoluennot ja kirjalliset tehtävät.


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Suoritetaan vaihtoehto 1, 2 tai 3:
1) Alapuro & Stenius (toim.) (2010): Nordic Associations in a European Perspective. Nomos.
2) Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriö, 2009 (saatavana sähköisessä muodossa) JA
Niemelä & Möttönen (2005): Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. PS-kustannus.
3) Trägårdh (toim.) (2007): State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered. Berghahn Books. JA
Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriö, 2009. (saatavana sähköisessä muodossa)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ