Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:23

YMAA2160 Markkinointitutkimus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Huomioi jakson esitietovaatimukset (ks. kohta "Esitiedot").

Sisältö:Kurssilla perehdytään tiedon hankkimiseen ja sen käyttämiseen yrityksen päätöksenteon tukena markkinoinnin näkökulmasta.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella, toteuttaa ja raportoida käytännön markkinointitutkimustyön
  • määritellä markkinointitutkimuksen keskeiset käsitteet
  • arvioida markkinointitutkimuksia ja käyttää markkinointitutkimuksella tuotettua tietoa markkinoinnin päätöksenteon tukena
Esitiedot:

Markkinoinnin aineopintojaksojen pohjaopinnoksi edellytetään Markkinoinnin perusteet –jakso tai vastaavat tiedot. Jos suoritat koko aineopintokokonaisuuden, tulee sen pohjaopinnoiksi tehdä:

  • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
  • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona opintosihteerille ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Kirjatentti. Lisäksi johdantoluentotallenne opintojakson suorittamisen tueksi oppimateriaali-Kopassa.

Tenttiminen lukuvuonna 2019-2020 avoimen yliopiston marras-, tammi- ja helmikuun yleisinä tenttipäivinä. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Aiemmin tiedotetusta poiketen opintojaksosta ei tarjota tenttimismahdollisuutta huhtikuun yleisenä tenttipäivänä eikä kesäkuun ensimmäisenä yleisenä tenttipäivänä 2.6.2020. Kevätlukukaudella opintojakson tentti on mahdollista suorittaa etätenttinä. 

Voit ilmoittautua etätenttiin seuraavien linkkien kautta:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmot-tautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Malhotra, N.K., Birks, D.F. & Wills P. 2012 (tai 2007). Marketing Research: An Applied Approach. Harlow: Pearson. Opettajan ilmoittamat kohdat.

Opintojakson oppimateriaalit

Tieteelliset artikkelit ja caset opettajan ilmoituksen mukaan.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Avoimen yliopiston opetus: Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.