Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:21

KAIA032 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 72
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset näkökulmat ja käsitteet; kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaiset, yhteiskunnalliset kysymykset (mm. yksilöllistyminen, globalisoituminen, koulutuksen, työelämän ja perhesuhteiden muutokset)
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• soveltaa yhteiskunnallista lähestymistapaa kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin
• käyttää kasvatussosiologisia käsitteitä ja liittää ne teoreettisiin lähestymistapoihin
• esitellä ajankohtaisen kasvatusta, koulutusta ja yhteiskunnallista muutosta koskevan keskustelun teemoja
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittau-tumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä.

Suoritustapa 2: Verkkolukupiiri 18.5.-30.7.2020. Yhteinen aloitus verkkovälitteisesti 18.5. klo 18-20. Ilmoittautuminen verkkolukupiiriryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Verkkolukupiirissä on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Katso käyttäjätunnuksista lisää ohjeita https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Tarvitsemasi kurssiavaimen saat Kopasta ennen verkkokurssin alkua.
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Suoritetaan teokset (yhteensä 3 teosta):

 • Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus.

sekä yksi seuraavista teoksista:

 • BALL, S.J. 2006. Education policy and social class. The selected works of Stephen J. Ball. London : Routledge Falmer.
 • BECK, U & BECK-GERNSHEIM, E. 2001. Individualization. London: Sage publications.
 • CHAMBERS, D. 2012. A sociology of family life. Change and diversity in intimate relations. Cambridge : Polity Press.
 • KNIJN, T. (toim.) 2012. Work, family policies and transitions to adulthood in Europe. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

ja yksi seuraavista teoksista:

 • GIDDENS, A. 2007. Europe in the global age. Cambridge: Polity Press.
 • JARVIS, P. 2007. Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological perspectives. Abingdon: Routledge.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkolukupiiri / kesä 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 50
ilm.aika: 2.3.2020 00:00 - 14.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ma18.5.202018:00-20:00SaurenVerkkolukupiiri alkaa. Yhteinen aloitus verkkovälitteisesti 18.5. klo 18-20.Tapahtuman tiedot
2-31to30.7.202000:00-00:00SaurenVerkkolukupiiri päättyy.Tapahtuman tiedot