Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:24

KAIA042 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 95
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:- Oppimisen, kehityksen ja ohjaamisen teoriat muun muassa kognitiivisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.
- Oppiminen sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä ilmiönä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Hahmottaa keskeisiä oppimisen, kehityksen ja ohjaamisen teoreettisia lähestymistapoja.
- Soveltaa teoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käytännön oppimis- ja opetustilanteisiin.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

  • kasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä.

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa to 10.10.2019 klo. 16:30-20:30
- etätentti Kopassa to 5.12.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti Kopassa to 13.2.2020 klo 16.30-20.30
- etätentti Kopassa to 4.6.2020 klo 16.30-20.30

Suoritustapa 3: Esseeseminaari 23.9.-24.11.2019. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen esseeseminaariryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Esseeseminaareissa on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Katso käyttäjätunnuksista lisää ohjeita https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi esseeseminaarin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin esseeseminaarin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko esseeseminaarin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Kaikki suorittavat teokset:

  • DRISCOLL, M. 1994/2004/2014. Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and Bacon (lukuunottamatta lukuja 8 ja 10) JA
  • ILLERIS, K. 2007 (tai uudempi painos). How we learn: learning and non-learning in school and beyond. Lontoo: Routledge.

sekä valitaan toinen teoksista:

  • ROBINSON, O. 2013. Development through adulthood. An integrative sourcebook.New York: Palgrave MacMillan.
  • SUGARMAN, L. 2005. Life-span development: frameworks, accounts and strategies. New York: Taylor & Francis.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Esseeseminaari / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 16.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ma23.9.201900:00-00:00ValkonenEsseeseminaari alkaa Moodlessa.Tapahtuman tiedot
2-47su24.11.201900:00-00:00ValkonenEsseeseminaari päättyy.Tapahtuman tiedot