Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:28

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Helky Häkli (helky.hakli@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Petri Kuhmonen (petri.kuhmonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Tuntiopettaja Hannu Nikulainen (hnikul@gmail.com)
John Pajunen (john.pajunen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Minna Strömberg-Jakka (mimado@utu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 276
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Etäopintoina suoritettava opintojakso; sisältää pienryhmätyöskentelyä verkossa ja luento-osuuden verkkotallenteina. 

HUOM! Syyslukukaudelle 2019 on tullut vielä 2 pienryhmätyöskentelyn lisäryhmää (ryhmät 6 ja 8) (Päivitetty 4.10.2019.)

Sisältö:- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.
Esitiedot:

Ei vaadittuja esitietoja.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Luento-osuus ja pienryhmätyöskentely.

A) Katso luennot (verkkotallenteet) ja tee niistä luentopäiväkirja.

B) Osallistu pienryhmätyöskentelyyn sekä tee siihen liittyvät kirjalliset tehtävät. Valitse yksi pienryhmä, johon ilmoittaudut. Pienryhmissä käsitellään erilaisia aiheita ja teemoja. Ilmoittaudu haluamaasi ryhmään Korpissa ja osallistu ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa saat lisäohjeita. Verkkotapaamisissa on läsnäolopakko.

Kuhmonen: Ensimmäisessä verkkotapaamisessa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (5-6 tapaamista / 2 h tapaamista kerrallaan, harjoitusten kesto 5-7 viikkoa). Käytössä myös Moodle-työtila, joka avataan ensimmäisen verkkotapaamisen yhteydessä. Opettaja on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Katso tarkempi kuvaus harjoitusten toteutuksesta Kopasta.

Nieminen: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiologian opettaja.

Matilainen: Ohjeet ja materiaalit Moodlessa. Moodle aukeaa ryhmissä oleville kurssin alkaessa. Aloitusistunto ja seminaari-istunnot pidetään Connectin kautta. Opettaja on sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opettaja, joten kurssin aihesisällöt esseissä liittyvät sosiaalitieteisiin: hoiva, hyvinvointi, sosiaaliturva, sosiaaliset ongelmat, hyvinvointivaltio, globaali sosiaalipolitiikka.

Häkli: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa, jossa sovitaan jatkotyöskentelyn tavat ja ajat. Käytössä myös Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettaja.

Strömberg-Jakka: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettaja.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset


Opintojaksolla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Avainsanat:

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, sosiaalityö, sosiologia, filosofia, yhteiskuntapolitiikka, politiikka, elämänkatsomustieto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pienryhmä 1 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-33to15.8.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 2 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 4.9.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ke4.9.201917:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 3 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 1.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ti1.10.201916:00-18:00MatilainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 4 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 8.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41to10.10.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 5 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 28.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ke30.10.201917:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 6 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 3.10.2019 14:00 - 29.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
144to31.10.201916:30-18:30NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 7 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 3.11.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45ti5.11.201917:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 8 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 3.10.2019 14:00 - 4.11.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
145ke6.11.201916:30-18:30NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välitykselläTapahtuman tiedot
Pienryhmä 9 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 5.11.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45to7.11.201916:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 10 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 6.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ke8.1.202017:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 11 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 14.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3to16.1.202016:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 12 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 27.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5ti28.1.202017:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 13 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 8.2.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-7ma10.2.202016:00-18:00MatilainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 14 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 1.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10ke4.3.202017:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 15 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 8, maksimi 8
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 2.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10to5.3.202016:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot