Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.10.2021 15:52

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Kosti Joensuu (kostijoensuu@gmail.com)
Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Kari Kulovaara (kari.j.kulovaara@jyu.fi)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Hannu Nikulainen (hannu.nikulainen@jyu.fi)
John Pajunen (john.pajunen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 517
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Etäopintoina suoritettava opintojakso; sisältää pienryhmätyöskentelyä verkossa (tämän voi suorittaa vasta syksyllä) ja luento-osuuden verkkotallenteina (tämän voi aloittaa nyt kesällä). 

Syksyn opintojakson suoritustavat täältä: https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/opintojakso/yfip250/syksylla-tarjolla-olevat-suoritustavat-avoinyo/

HUOM! Kevätlukukaudelle 2020 on lisätty kaksi uutta ryhmää, joihin pääsee nyt ilmoittautumaan (päivitetty 13.3.2020).

Sisältö:- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.
Esitiedot:

Ei vaadittuja esitietoja.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Luento-osuus ja pienryhmätyöskentely.

A) Katso luennot (verkkotallenteet) ja tee niistä luentopäiväkirja.

B) Osallistu pienryhmätyöskentelyyn sekä tee siihen liittyvät kirjalliset tehtävät. Valitse yksi pienryhmä, johon ilmoittaudut. Pienryhmissä käsitellään erilaisia aiheita ja teemoja. Ilmoittaudu haluamaasi ryhmään Korpissa ja osallistu ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa saat lisäohjeita. Verkkotapaamisissa on läsnäolopakko.

Kuhmonen: Ensimmäisessä verkkotapaamisessa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (5-6 tapaamista / 2 h tapaamista kerrallaan, harjoitusten kesto 5-7 viikkoa). Käytössä myös Moodle-työtila, joka avataan ensimmäisen verkkotapaamisen yhteydessä. Opettaja on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Katso tarkempi kuvaus harjoitusten toteutuksesta Kopasta.

Nieminen: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiologian opettaja.

Matilainen: Ohjeet ja materiaalit Moodlessa. Moodle aukeaa ryhmissä oleville kurssin alkaessa. Aloitusistunto ja seminaari-istunnot pidetään Connectin kautta. Opettaja on sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opettaja, joten kurssin aihesisällöt esseissä liittyvät sosiaalitieteisiin: hoiva, hyvinvointi, sosiaaliturva, sosiaaliset ongelmat, hyvinvointivaltio, globaali sosiaalipolitiikka.

Häkli: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa, jossa sovitaan jatkotyöskentelyn tavat ja ajat. Käytössä myös Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettaja.

Strömberg-Jakka: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettaja.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset


Opintojaksolla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Avainsanat:

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, sosiaalityö, sosiologia, filosofia, yhteiskuntapolitiikka, politiikka, elämänkatsomustieto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 18 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pienryhmä 1 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-33to15.8.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 2 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 4.9.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ke4.9.201917:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 3 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 1.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ti1.10.201916:00-18:00MatilainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 4 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 8.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41to10.10.201918:00-20:00HäkliRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 5 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 28.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ke30.10.201917:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 6 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 3.10.2019 14:00 - 29.10.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
144to31.10.201916:30-18:30NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 7 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 3.11.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45ti5.11.201917:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 8 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 3.10.2019 14:00 - 4.11.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
145ke6.11.201916:30-18:30NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välitykselläTapahtuman tiedot
Pienryhmä 9 / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 5.11.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45to7.11.201916:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 10 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 8, maksimi 16
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 9.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ke8.1.202017:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 11 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 14.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3to16.1.202016:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 12 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 27.1.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5ti28.1.202017:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 13 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 9.1.2020 14:00 - 3.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
16ke5.2.202017:00-19:00NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 14 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 9.1.2020 14:00 - 4.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
16to6.2.202017:00-19:00NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 15 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 8.2.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-7ma10.2.202016:00-18:00MatilainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 16 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 1.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10ke4.3.202017:30-19:30KuhmonenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 17 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 2.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10to5.3.202016:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 18 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 8, maksimi 16
ilm.aika: 1.2.2020 12:00 - 21.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
117to23.4.202016:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 19 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 8, maksimi 17
ilm.aika: 1.2.2020 12:00 - 4.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
119ke6.5.202017:00-19:00NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 20 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 8, maksimi 17
ilm.aika: 1.2.2020 12:00 - 5.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
119to7.5.202017:00-19:00NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 21 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 13.3.2020 12:00 - 26.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
114ti31.3.202017:00-19:00NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 22 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 8, maksimi 18
ilm.aika: 13.3.2020 12:00 - 12.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
121ti19.5.202017:00-19:00NikulainenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot
Keuruun pienryhmä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 8, maksimi 30
ilm.aika: 31.12.2019 13:00 - 17.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Keuruu ala-asteen kivikoulu luokka 0173la18.1.202009:30-15:00HäkliRyhmä on tarkoitettu vain sosiaalityön perusopintoja Keuruun ryhmässä suorittaville.Tapahtuman tiedot
2Keuruu ala-asteen kivikoulu luokka 0175la1.2.202009:30-15:00HäkliRyhmä on tarkoitettu vain sosiaalityön perusopintoja Keuruun ryhmässä suorittaville.Tapahtuman tiedot
3Keuruu ala-asteen kivikoulu luokka 0177la15.2.202009:30-15:00HäkliRyhmä on tarkoitettu vain sosiaalityön perusopintoja Keuruun ryhmässä suorittaville.Tapahtuman tiedot