Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 18:37

YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Verkkokurssina järjestettävät tutkimusharjoitukset. Koko opintojakso YFIA200 eli sekä kvalitatiivisten että kvantitatiivisten menetelmien luennot tulee olla suoritettuna tai tehtävät palautettuna koppaan viimeistään kaksi viikkoa ennen verkkokurssille osallistumista.

Sisältö:Opintojakso harjaannuttaa ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmiä ja analyysimenetelmiä.Opintojakso sisältää aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia. Harjoitustehtäviä tehdään pienryhmissä ja itsenäisenä työskentelynä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalitieteissä käytettävät keskeiset laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät, kykenee soveltamaan niitä tutkimustyössä ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.
Esitiedot:

Aineopinnoissa suoritettava edeltävinä opintoina opintojakso YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op).

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (1.8.2017 jälkeen aloitettu kokonaisuus) TAI
  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP120 sosiologian johdanto (5 op), TAI
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP120 sosiologian johdanto (5 op), TAI
  • sosiologian perusopinnot 25 op.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Ryhmätyöskentelyä verkossa ja kirjalliset tehtävät. Opintojakso suoritetaan osallistumalla tutkimusharjoitusten verkkokurssille. Tutkimusharjoitukset ovat yhteiset sosiaalityön opiskelijoiden kanssa.

Jos opiskelijalla on lähitieteistä myös vähintään aineopintotasoisia metodiopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta, voi hakea niillä korvaavuutta aineopintojen metodiopinnoista.


Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

sosiologia

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, verkkokurssi I, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 3
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 1.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ma16.9.201900:00-00:00NieminenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-43su27.10.201900:00-00:00NieminenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, verkkokurssi II, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 5
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ma28.10.201900:00-00:00NieminenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-49su8.12.201900:00-00:00NieminenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, verkkokurssi III, kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 3
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 6.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4ma20.1.202000:00-00:00NieminenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-9su1.3.202000:00-00:00NieminenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, verkkokurssi IV, kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 5
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 1.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12ma16.3.202000:00-00:00NieminenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-17su26.4.202000:00-00:00NieminenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot