Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:11

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Luento-osuus ja pienryhmätyöskentely.

A) Katso luennot (verkkotallenteet) ja tee niistä luentopäiväkirja.

B) Osallistu pienryhmätyöskentelyyn sekä tekee siihen liittyvät kirjalliset tehtävät. Valitse yksi pienryhmä, johon ilmoittaudut. Pienryhmissä käsitellään erilaisia aiheita ja teemoja. Ilmoittaudu haluamaasi ryhmään Korpissa ja osallistu ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa saat lisäohjeita. Verkkotapaamisissa on läsnäolopakko.

Kuhmonen: Ensimmäisessä verkkotapaamisessa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (5-6 tapaamista / 2 h tapaamista kerrallaan, harjoitusten kesto 5-7 viikkoa). Käytössä myös Moodle-työtila, joka avataan ensimmäisen verkkotapaamisen yhteydessä. Opettaja on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Katso tarkempi kuvaus harjoitusten toteutuksesta Kopasta.

Nieminen: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiologian opettaja.

Matilainen: Ohjeet ja materiaalit Moodlessa. Moodle aukeaa ryhmissä oleville kurssin alkaessa. Aloitusistunto ja seminaari-istunnot pidetään Connectin kautta. Opettaja on sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opettaja, joten kurssin aihesisällöt esseissä liittyvät sosiaalitieteisiin: hoiva, hyvinvointi, sosiaaliturva, sosiaaliset ongelmat, hyvinvointivaltio, globaali sosiaalipolitiikka.

Häkli: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa, jossa sovitaan jatkotyöskentelyn tavat ja ajat. Käytössä myös Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettajaTällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Opintojaksolla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/. Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pienryhmä 1 / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 6
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 3.3.2020 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10to5.3.202016:30-18:00NieminenRyhmätapaaminen verkkoyhteyden välityksellä.Tapahtuman tiedot