Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:29

Kirjoittamisen perusopinnot, 30 op, lv. 2019-20, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 10:30.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kirjoittaminen
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 10:30
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Opettaja(t): -
Laajuus: 30 op
Ilmoittautuneita: 55
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin. Hän oppii antamaan ja saamaan vertaispalautetta.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op):

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op

KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 5 op

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op

KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

Lajit (10 op)

Perusopinnoissa valitaan kaksi seuraavista:

KIKV1002 Proosa 5 op

KIKV1003 Draama 5 op

KIKV1004 Runous 5 op

KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Prosessi (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

KIKP218 Tekstikokoelma 5 op

KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op 

Osaamistavoitteet:

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
 • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
 • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
 • osaa hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
 • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
 • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.

 

Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.  Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit