Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:08

YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Tuntiopettaja Tomi Kankainen (tomi.k.kankainen@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Lähiopetuksena Jyväskylässä järjestettävät tutkimusharjoitukset. Koko opintojakso YFIA200 eli sekä kvalitatiivisten että kvantitatiivisten menetelmien luennot tulee olla suoritettuna tai tehtävät palautettuna koppaan viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoituksiin osallistumista.

Sisältö:Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin, kuten ristiintaulukointi, varianssianalyysi, korrelaatio sekä pääkomponetti- ja faktorianalyysi.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
- Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.
Esitiedot:

Aineopinnoissa suoritettava edeltävinä opintoina opintojakso YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op).

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (1.8.2017 jälkeen aloitettu kokonaisuus) TAI
  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP120 sosiologian johdanto (5 op), TAI
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP120 sosiologian johdanto (5 op), TAI
  • sosiologian perusopinnot 25 op.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Ryhmätyöskentelyä ja kirjalliset tehtävät. Opintojakso suoritetaan osallistumalla tutkimusharjoituksiin. Tutkimusharjoitukset ovat yhteiset sosiaalityön opiskelijoiden kanssa.

Jos opiskelijalla on lähitieteistä myös vähintään aineopintotasoisia metodiopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta, voi hakea niillä korvaavuutta aineopintojen metodiopinnoista.

Ota harjoituksiin mukaan harjoitusmonisteet tulostettuna tai muistitikulle/ulkoiselle kovalevylle tallennettuna (löytyvät Kopasta).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

sosiologia

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, ryhmä I, Jyväskylä, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 4
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 22.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40pe4.10.201916:30-20:00KankainenLähiopetus Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag B112.1 (Africa), Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
2-40la5.10.201909:00-16:00KankainenLähiopetus Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag B112.1 (Africa), Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, ryhmä II, Jyväskylä, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 2
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 10.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-47pe22.11.201916:30-20:00KankainenLähiopetus Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag B112.1 (Africa), Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
2-47la23.11.201909:00-16:00KankainenLähiopetus Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag B112.1 (Africa), Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, ryhmä III, Jyväskylä, kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 4
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 29.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14pe3.4.202016:30-20:00KankainenLähiopetus Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag B112.1 (Africa), Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot
2-14la4.4.202009:00-16:00KankainenLähiopetus Jyväskylässä Agora-rakennuksen salissa Ag B112.1 (Africa), Mattilanniemi 2.Tapahtuman tiedot