Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.10.2020 15:46

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 171
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään eri kielten asemaan Suomessa sekä suomalaiseen monikielisyyteen. Lisäksi tutustutaan Suomessa ja lähialueilla vaikuttavaan kieli- ja kielikoulutuspolitiikkaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
◦ tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
◦ ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
◦ tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään
◦ ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

- Kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Ti 7.4. ja 12.5. yleiset tentit peruttu. 

Etätentti Kopassa ti 12.5.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 12.4.2020 ja päättyy 5.5.2020
Etätentti Kopassa ke 17.6.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 17.5.2020 ja päättyy 10.6.2020
Etätentti Kopassa ti 18.8.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 18.7.2020 ja päättyy 11.8.2020

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali (voimaan toukokuun 2020 tentistä alkaen)
 • Kyckling, Erja, Vaarala, Heidi, Ennser-Kananen, Johanna, Saarinen, Taina & Suur-Askola, Laura-Maija 2019: Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa: pääsyn, mahdollistumisen ja arvon näkökulmia. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Luvut 1–3 ja 6–7. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2010: Toisen sukupolven kielelliset valinnat. Teoksessa T. Martikainen & L. Haikkola (toim.), Maahanmuutto ja sukupolvet, s. 151–174. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.), Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, s. 163–183. Helsinki: Gaudeamus.
 • Luukka, Minna-Riitta 2013: Kielitietoinen koulu ja monilukutaitoinen oppilas. Esitelmä Kielikampusseminaarissa 12.4.2013. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Oikeusministeriö 2017: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma. Oikeusministeriön julkaisu 13/2017. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2016: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, luku 4.6 s. 47–50. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2015: Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, luvut 1–3 ja 5–7. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 86–93, 286–318. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2012: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012, s. 7–15. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2014: Hyvän virkakielen toimintaohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:2. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Pöyhönen, S., Suni, M. & Tarnanen, M. 2019: Kieli kotouttamispolitiikan ytimessä – aikuiset maahanmuuttajat matkalla työelämään. Teoksessa: Saarinen, T., Nuolijärvi, P., Pöyhönen, S., Kangasvieri, T. & Ahola, S. (toim.) 2019. Kieli, koulutus, politiikka: monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja, s. 257–285. Jyväskylä: Vastapaino.
 • Saarinen, Taina & Ihalainen, Pasi 2020: Suomen kielikoulutuspolitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän tulevaisuudenkin valossa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (2). <a href="https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/suomen-kielikoulutuspolitiikka-menneisyyden-nykyisyyden-ja-vahan-tulevaisuudenkin-valossa" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 117, 151); border-bottom: 0.1em solid rgb(204, 204, 204); font-family: Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8px;" class="external-link" target="_self" title="">Saatavilla verkossa</a>.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.