Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 17:58

YJOA2140 Business and Leadership Ethics, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 135
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:
 • Ethics and leadership: academic disciplines and practical activities. Differences and interrelations among the concepts and phenomena of leadership ethics, ethical leadership, business ethics and organizational ethics. Types of ethical and unethical leadership.
 • Moral philosophy, ethical theories and leadership practices. Use of ethical theories in analyzing cases of (un)ethical leadership and management. Implications of corporate social responsibility and stakeholder management to leadership and organizational ethics.
 • Ethical problems in leadership and management. Contextual approach to the analysis of the problems. Whistle-blowing as an expression of civic duties in the work context.
 • Business ethics and leadership ethics as instruments for building an ethical and decent workplace and ensuring organization’s sustainability. Implications of globalization to business and leadership ethics.
Osaamistavoitteet:

On successful completion of the course, students will:

 •  know the concepts of ethics, business ethics and ethical leadership,
 •  know the principles of and instruments for building responsible business and understand the role of ethical leadership and management in promoting responsibility in and of organizations;
 •  be able to distinguish different ethical theories, critically reflect their principles and apply them in the analysis of leadership and management practices;
 •  be able to recognize unethical leadership and management in different contexts, distinguish their causes and consequences to the individual, organization and society;
 •  be able to propose well-argued solutions to ethical problems in business;
 •  reflect their own personality in the light of business and leadership ethics.
Esitiedot:

Esitietoina edellytetään suoritus opintojaksoista YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op). Mikäli olet suorittanut muut sisällöllisesti vastaavat opinnot, ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät TAI osallistuminen verkkokurssille (valitaan toinen). Oppimistehtävät voi suorittaa myös suomen kielellä.

1) Oppimistehtävät

Oppimistehtävän voi palauttaa arvioitavaksi koska tahansa opiskelijan opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Palautetut tehtävät otetaan arvioitaviksi kunkin palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät lv. 2019-2020:

 • Syksy 2019: 8.10. ja 10.12.2019
 • Kevät 2020: 11.2., 14.4. ja 9.6.2020
  • Kesän aikana palautetut tehtävät otetaan arvioitavaksi 24.8.2020

2) Verkkokurssi

Verkkokurssin voi suorittaa milloin vain syys- ja kevätlukukauden aikana (syys-toukokuu). Opintojakson edeltävät opinnot (YTTP1110 ja YJOA2110) tulee olla suoritettuina ennen verkkokurssin alkua. Verkkokurssille ei oteta enää uusia ilmoittautumisia 26.3.2020 jälkeen. Voit suorittaa jakson oppimistehtävällä.

Verkkokurssin suorittaminen Moodle-verkko-opiskeluympäristössä (https://moodle.jyu.fi/) opinto-oikeusajan puitteissa. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

 

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:

Crane, A., Matten, D. (2010). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, 3rd edition. Oxford: University Press. (ISBN: 978-0-19-956433-0)

TAI

Frederick, R. E. 2007. (Ed.). A companion to business ethics. Malden: Wiley-Blackwell. E-book, available online https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1997227.

SEKÄ

Scientific and professional articles (saatavilla oppimateriaali-Kopasta)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Accepted completion of the designated assignments. The assessment criteria of the course is specified in the study program annually.