Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:08

YJOA2160 Työn ja perheen suhde, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 77
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huomioi jakson esitietovaatimukset (ks. kohta "Esitiedot").

Sisältö:
 • työn ja perheen suhteen tarkastelunäkökulmat
 • työn ja perheen suhde yksilön kannalta
 • työn ja perheen suhde organisaatiossa
 • työ-perhesuhde ja johtaminen
 • työn ja perheen suhde yhteiskunnallisena ilmiönä
 • työ-perhesuhde ja tasa-arvo
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata työn ja perheen suhdetta tarkastelevat teoreettiset näkökulmat ja vertailla niitä
 • kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaa päätöksentekoa yksilön näkökulmasta eri elämänvaiheissa
 • kuvata, eritellä ja vertailla työn ja perheen yhteensovittamisen lähtökohtia, poliitikoita ja käytäntöjä organisaatiossa
 • kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja tuloksia organisaatiossa
 • kuvata työ-perhesuhdetta johtamisen kannalta ja arvioida työ-perhesuhteen johtamisen vaikutuksia
 • selittää työ-perhesuhteen sukupuolistunutta luonnetta ja arvioida suhdetta tasa-arvon kannalta
 • kuvata ja arvioida työ-perhesuhteen yhteensovittamisen merkitystä yhteiskunnallisesti
Esitiedot:

Esitietoina edellytetään suoritus opintojaksoista YTTP1110 Johtaminen ja johtajuuden perusteet (5 op) ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op). Mikäli olet suorittanut muut sisällöllisesti vastaavat opinnot, ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritus on kolmeosainen:

1. Ennakkotehtävä (itsenäinen)
2. Lukupiiri (verkossa) ja lukupiiriraportti (ryhmätyö)
3. Oppimistehtävä (itsenäinen)

Opintojakso suoritetaan ilmoittautumalla opetusryhmään.Lukuvuoden 2019-2020 aikana ryhmiä on tarjolla kolme (ks. aikataulutiedot sivun alalaidassa).

Ilmoittaudu jaksolle vasta, kun ilmoittautuminen haluamaasi opintoryhmään on alkanut, jotta opinto-oikeutesi riittää koko suorituksen ajalle.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Greenhouse Jeffrey & Powell Gary 2017. Making Work and Family Work: From hard choices to smart choices. Routledge.
Toppinen-Tanner Salla, Bergbom Barbara, Friman Riikka, Ropponen Annika, Toivanen Minna, Uusitalo Hanna, Wallin Marjo & Vanhala Anna 2016. Työ @ elämä. Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Helsinki: Työterveyslaitos.
Kangas Emilia, Lämsä Anna-Maija & Heikkinen Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän Tutkimus 14(3), 257-275.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arviointiperusteet avoimen yliopiston opetuksessa

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkolukupiirit [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Opetusryhmä 1: verkkolukupiirit ajalla vk 38 – vk 46 ja itsenäisen esseen palautus viikon 1 loppuun mennessä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 10, maksimi 60
ilm.aika: 17.8.2019 00:00 - 10.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ma16.9.201900:00-00:00Kangas1. opetusryhmän työskentely alkaa.Tapahtuman tiedot
2-46su17.11.201900:00-00:00KangasVerkkolukupiiri päättyy.Tapahtuman tiedot
Opetusryhmä 2: verkkolukupiirit ajalla vk 5 – vk 12 ja itsenäisen esseen palautus viikon 16 loppuun mennessä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 10, maksimi 60
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 21.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5ma27.1.202000:00-00:00Kangas2. opetusryhmän verkkotyöskentely alkaa.Tapahtuman tiedot
2-12su22.3.202000:00-00:00KangasVerkkolukupiiri päättyy.Tapahtuman tiedot
Opetusryhmä 3: verkkolukupiirit ajalla vk 19 – vk 28 ja itsenäisen esseen palautus viikon 34 loppuun mennessä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 10, maksimi 60
ilm.aika: 29.3.2020 00:00 - 22.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ma4.5.202000:00-00:00Kangas3. opetusryhmän verkkotyöskentely alkaa.Tapahtuman tiedot
2-28su12.7.202000:00-00:00KangasVerkkolukupiiri päättyy.Tapahtuman tiedot