Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:13

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 28 op
Ilmoittautuneita: 70
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuuden tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä työelämässä ja opintoja voi suositella sivuaineeksi minkä tahansa alan tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Tutkintotavoitteisessa opiskelussa liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat pakollisen yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien aineopinnoille. Mikäli olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi), suosittelemme ilmoittautumista suoraan aineopintotasoisiin opintoihin mahdollisten täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen.


Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.


Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä, jakso YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen suoritetaan viimeiseksi.

Osaamistavoitteet:

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:       

  • muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
  • tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
  • kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
  • arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. 
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta "Sisältö".
Suoritustavat:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Avainsanat:

liiketoimintaosaaminen, yrityksen taloustiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit