Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.8.2022 11:00

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 280.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 28 op
Ilmoittautuneita: 437
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit aloittaa opinnot milloin tahansa ja suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Kauppatieteiden opiskelun aloittaville suunnatun perehdytystilaisuuden tallenne on saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopassa. 
 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmat muuttuvat ja avoimen yliopiston opetuskäytänteet uudistuvat 1.8.2020 – näin palvelemme sinua opinnoissasi.   

 Kesällä 

 • Voit ilmoittautua tarjolla oleviin opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoille koko kesän ajan.
 • Voit jatkaa opiskelua myönnetyn opinto-oikeuden mukaisesti syksyllä.
 • Voit palauttaa kesällä aloitettuja oppimistehtäviä vielä syyslukukaudella: suosittelemme palauttamista syyskuun loppuun mennessä, mutta palauttaminen on mahdollista 30.11.2020 saakka.  

Huomioi, että 15.6. jälkeen palautetut tehtävät arvioidaan pääsääntöisesti elokuussa. Suorituspäiväksi tulee aina tehtävän tai etätentin palautuspäivä.  

 Elokuusta alkaen  

 • Voit aloittaa uuden opintojakson ja siirtyä suoraan uuden opetusohjelman mukaiseen opiskeluun.
 • Valitset itsellesi sopivan opiskelutavan ja saat meiltä entistä parempaa ohjausta opiskelusi tueksi – lue lisää uudistuksestamme: https://www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/suoritustavat-jyu-avoimessa.
 • Siirryt uuteen opetusohjelmaan helposti: ilmoittaudu opintojaksolle uudelleen Korpissa ja pääset Moodle-oppimisympäristöön opintomateriaalin pariin. Lisämaksuja ei tule, jos opinto-oikeutesi on voimassa (opintokokonaisuus ja -jakso, jossa koodi pysyy samana).  

  Tiedotamme uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot verkkosivuillamme kesäkuussa 2020: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

 

 

Sisältö:

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuuden tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä työelämässä ja opintoja voi suositella sivuaineeksi minkä tahansa alan tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Tutkintotavoitteisessa opiskelussa liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat pakollisen yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien aineopinnoille. Mikäli olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi), suosittelemme ilmoittautumista suoraan johtamisen tai markkinoinniin aineopintoihin mahdollisten täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen.


Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.


Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen.

Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä, mutta jakso YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen suoritetaan viimeiseksi. Jos olet aloittamassa yliopisto-opintoja tai palaamassa opintojen pariin pitkän tauon jälkeen, suosittelemme aloittamaan opiskelun opintojakson YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet verkkotehtävällä. Itsenäisesti suoritettavassa verkkotehtävässä perehdytään sisällön lisäksi tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja käytäntöihin.

 

Osaamistavoitteet:

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:       

 • muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
 • tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
 • arvioida omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
 • arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.
 

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoina ovat kirjalliset oppimistehtävät, tentit ja verkkokurssit. Lisäksi opinnoista järjestetään lähiopetusta Jyväskylässä ja Helsingissä. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kokonaisuus on suorittavissa myös etäopiskellen. Opintoihin kuuluu englanninkielistä opintomateriaalia, mutta suorituskielenä on suomi. Opinto-ohjausta on tarjolla opintojen kaikissa vaiheissa sekä opintojen sisältöihin että suoritusmuotoihin liittyen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

liiketoimintaosaaminen, yrityksen taloustiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Avoimen yliopiston väylän opiskelijat / tiedotus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 130, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-31la3.8.201900:00-00:00-Tämä ryhmä on tarkoitettu kauppatieteiden avoimen yliopiston väylän opiskelijoille. Ryhmään ilmoittautuneista tullaan laatimaan sähköpostilista, jota käytetään opintoihin liittyvään neuvontaan ja tiedotukseen lukuvuoden aikana. Voit ilmoittautua mukaan, jos suoritat väyläopintoja ja haluat saada opintojasi koskevia tiedotusviestejä sähköpostitse.Tapahtuman tiedot