Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 10:28

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=5160
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Pasi Hänninen (pasi.p.hanninen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 602
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOTIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

Kurssi on jaettu lukuihin, joista jokainen käsittää yhden seuraavista robotiikan perusteisiin kuuluvista aiheista:

  • Johdatus robotiikan perusteisiin (robotin ja robotiikan määritelmä, robottien luokittelu, mekaniikka ja historia)
  • Tekoäly robotiikassa
  • Teollisuusrobotit
  • Palvelurobotit
  • Ohjelmistorobotit
  • Robotiikan haasteet (mm. etiikka)
  • Robotiikan tulevaisuudennäkymiä
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on:

  • Robotiikan perusteiden hallinta
  • Kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
  • Ymmärrys robotiikkaan liittyvistä haasteista
Esitiedot:

Ei vaadi esitietoja, soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan tekemällä hyväksytysti kurssiin liittyvät kirjalliset tehtävät. 

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kurssin työmäärä:

Laskennallisesti 54h työskentelyä, sisältäen kurssin kirjallisen aineiston lukemisen, luentovideoiden seuraamisen, sekä kirjallisten tehtävien tekemisen. 

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

• Kurssikirja (verkkoversio) ja luentovideot
• Muu robotiikkaan liittyvä kirjallisuus

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.