Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:18

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 88
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista. Jaksolla analysoidaan ja harjoitellaan laatimaan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille oppijoille soveltuvia oppimateriaaleja. Kielenoppimista lähestytään monikielitietoisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista
• osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
• osaa laatia kielenoppimisen oppimateriaaleja
• kykenee arvioimaan tuottamiensa oppimateriaalien soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille.
• osaa tarkastella kielenoppimista erilaisissa monimuotoisissa ja monikielisissä oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin
• ymmärtää kielenoppimisen sosiokulttuurista kontekstia.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Kontaktiopetus ja oppimistehtävä.


Lähiopetukseen osallistumista suositellaan, mutta opetuksen voi korvata lisätehtävillä, mutta vain poikkeustapauksissa!
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali
 • Aalto, Eija, Tukia, Kaisa, Taalas, Peppi & Mustonen, Sanna 2009: suomi2. Minä ja media, opettajan opas s. 23–29 (luku III) ja 30–54 (luku IV). Helsinki: Otava.
 • Dufva, Hannele, Aro, Mari & Suni, Minna 2014: Language learning as appropriation: how linguistic resources are recycled and regenerated. – Lintunen, P., M. S. Peltola & M.-L. Varila (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2014 / n:o 6, s. 20–31. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • García, Ofelia, Johnson, Susana & Seltzer, Kate 2017: The Translanguaging classroom. Leveraging student bilingualism for learning. Philadelphia: Caslon.
 • Gibbons, Pauline 2014: Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching ESL children in the Mainstream Classroom. Portsmouth NH: Heinemann.
 • Lantolf, James P. & Poehner, Matthew E. 2014. Sociocultural theory and the pedagogical imperative in L2-education: Vygotskian praxis and the reseach/practise divide, s. 1–55 (luvut 1–3). New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Lappalainen, Yrjö, Poikolainen, Mari & Trapp, Heli (toim.) 2015: Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 6. Turun yliopiston Brahea-keskus. (Soveltuvin osin.) Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lehtonen, Tuija 2013: Tuen muodot ja oppimisen mahdollisuudet suomen kielen verkkokurssilla. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, s. 163–186. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Virtanen, Aija 2017: Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työjarjoitteluissa. Jyväskylä Studies in Humanities 311. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos, s. 32–41 (luku 2). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

Tueksi:

 • Aalto, Eija & Mustonen, Sanna 2016: Merkityksellisiä tekoja opettajaopinnoissa. Sutina 3/2016, s. 6–11.
 • Hakulinen, Auli & al. 2004: Iso suomen kielioppi (soveltuvin osin). Helsinki: SKS. Saatavilla verkossa: Ison suomen kieliopin verkkoversio VISK (linkki Kopassa).
 • White, Leila 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja oppimistehtävä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 75
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 6.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 245pe8.11.201917:00-20:00SeilonenTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 245la9.11.201909:00-15:00SeilonenTapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 60
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 12.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
16pe7.2.202017:00-20:00SeilonenSali Ag D211 (Agora-rakennus, os. Mattilanniemi 2)Tapahtuman tiedot
26la8.2.202009:00-15:00SeilonenSali Ag D211 (Agora-rakennus, os. Mattilanniemi 2)Tapahtuman tiedot