Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 20:01

VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-media
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 90
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
  • ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
  • ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
  • tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
  • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Kirjatentti - avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä seuraavasti:
Syksy 2019: ti 10.9.2019 ja ti 12.11.2019
Kevät 2020: ti 14.1.2020, ti 10.3.2020 ja ti 23.6.2020, kesäkuun lähitentti peruttu, tilalla etätentti.

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Kevät 2020: Etätentit (Kopassa)

ti 19.5.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 19.4. ja päättyy 12.5.2020

ti 23.6.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 23.5. ja päättyy 16.6.2020

 

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  Jones & Salter 2012. Digital journalism
  Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
  McQuail 2013. Journalism and Society
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.