Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:12

S2-AINE Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op), 0 op, kevät 2020, haku JY:n tutkinto-opiskelijoiden maksuttomaan kiintiöön, JY:n avoin yliopisto

Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.4.20 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.4.20 - 8.4.20
Ilmoittautumisaika: 1.4.20 klo 9:00 - 8.4.20 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.4.20 - 8.4.20
Opettaja(t): -
Laajuus: 0 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän Korppi-sivun kautta haetaan opinto-oikeutta JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin (35 op). Hakuaika: 1.-8.4.2020.

HUOM! Opiskelijoille, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, rekisteröidään opinto-oikeus ja ilmoittautuminen opintoihin opiskelijavalinnan jälkeen 4.5.2020 alkaen, opinto-oikeus on voimassa 4.5.2020-30.4.2022.

HUOM! Aineopintoihin voivat hakea vain opiskelijat, joilla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettuina ennen haun päättymistä (ks. kohta Esitiedot).

Sisältö:

Tarkemmat tiedot opintokokonaisuudesta löytyvät aineopintokokonaisuuden Korppi-sivuilta.

Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista Avoimen yliopiston opintopalveluihin: help.jyu.fi heti hakuilmoittautumisen jälkeen.

Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067), mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa.

Yhteystiedot:


Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760