Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:19

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma, 3 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 46
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen perusopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
 • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
 • hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja
 • osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa
 • ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-951-98945-1-5
 • Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-951-98945-6-0
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-952-68707-2-4
 • Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.; ISBN: 952-458-373-9
 • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
 • Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa: Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into a Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä

 

Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.