Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 14:01

ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja verkkokurssi, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Draamaopettajan ammatillinen, pedagoginen ajattelu ja toiminta
 • Oman oppimisen reflektointi
 • Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena
 • Oma asiantuntijuus ja dialogisuus opiskelijoiden oppimisen tukena
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2310 ja ODKA2320 suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata omaa ammatillisen identiteetin kasvuprosessia
 • osaa kuvata omaa opetusfilosofiaansa ja sen perusteita
 • hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa
 • osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa draamaopettajana yhteiskunnan eri sektoreilla
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt, joilla on draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat tehtynä.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa. Lähiopetuksiin voi liittyä myös ennakko- tai jälkitehtävä.

Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana ja edellyttää sinulta aktiivista, säännöllistä osallistumista kurssiin erilaisin tehtävin, materiaalein ja keskusteluin. Kokonaisuus sisältää myös opettajan tarjoamaa ohjausta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Anttila, E. (toim.) 2011. Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja Ilmaisu, Teos, Tekeminen. Hamina: Akatiimi Oy.
 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Johnston, D. 2017. Theatre and phenomenology: Manual philosophy. London: Palgrave Macmillan Education.
 • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Naughton, C., Biesta, G. & Cole, D. R. (. R. (2017). Art, artists and pedagogy: Philosophy and the arts in education. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
 • Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Helsinki: Palmenia.
 • Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice Bristol: Intellect.
 • Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
 • Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press.
 • Schonmann, S. (ed.) 2011. Key Concepts in Theatre/Drama Education. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Venäläinen, P. 2019. Nykytaide oppimisen ympäristönä: Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into a Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.