Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 13:30

ODKA2330 Draamakasvatuksen ja teatterin historia, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja verkkokurssi, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Draamakasvatuksen historian päälinjoja
 • Teatterin historian päälinjoja ja keskeisiä vaikuttajia
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee draamakasvatuksen ja teatterin historian kehityslinjat ja tunnistaa niiden jatkumon nykyteatterissa ja draamassa
 • tietää ja osaa soveltaa 1900-luvun draamakasvatuksen ja teatterin keskeisten vaikuttajien teorioita
 • käsittää draaman ja teatterin merkityksen yhteiskunnallisena vaikuttajana nykyajassa ja historian eri aikakausina

 

Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt, joilla on draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat tehtynä.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa. Lähiopetuksiin voi liittyä myös ennakko- tai jälkitehtävä.

Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana ja edellyttää sinulta aktiivista, säännöllistä osallistumista kurssiin erilaisin tehtävin, materiaalein ja keskusteluin. Kokonaisuus sisältää myös opettajan tarjoamaa ohjausta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Braanaas, N. 1999 (tai uudemmat painokset). Dramapedagogisk historie og teorie. Trondheim: Tapir.
 • Heikkinen, H. 2017. Ajattele toimien. Tampere: Draamatyö.
 • Kilkku, E. 2017. Teatterin tyylilajit: Käytännön opas. Kemi: Nordbooks.
 • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
 • Seppälä, M.-O. & Tanskanen, K. (toim.) 2010. Suomen teatteri ja draama. Helsinki: Like.
 • Stanislavski, K. 2017. Näyttelijän roolityöskentely. Näyttelijäntyö 3. Helsinki: Aula & Co.
 • Wickham, G. 1995. Teatterihistoria. Helsinki: Painatuskeskus.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.