Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 14:16

ODKA2340 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Dramaturgiset mallit
 • Dramaturginen ajattelu ja sen soveltaminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja osaa soveltaa erilaisia dramaturgisia malleja
 • osaa dramatisoida tai käsikirjoittaa esitettävän teoksen valitsemalleen välineelle
 • ymmärtää dramaturgian merkityksen opettamisessa, oppimisessa ja muissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt, joilla on draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat tehtynä.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa. Lähiopetuksiin voi liittyä myös ennakko- tai jälkitehtävä.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Heinonen, T. ym. 2012. Aristoteleen runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille. Helsinki: Teos.
 • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
 • Nikkinen, A. & Vacklin, A. 2012. Television runousoppia. Toisenlainen katse tv-ohjelmiin. Helsinki: Like.
 • Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
 • Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like.
 • Szatkowski, J. 2019. A Theory of Dramaturgy. London: Routledge.
 • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.