Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 13:59

ODKA2360 Elokuva- ja teatteri-ilmaisu, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Teatterityön osa-alueet draamakasvatuksessa osaamisen, opettamisen, ohjaamisen ja eettisyyden näkökulmista
 • Ohjaajan- ja näyttelijäntyön syventäminen, soveltaminen ja pedagogiikka
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2350, ODKA2360 ja ODKA2370 suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa omaa osaamistaan esiintyvänä taiteilijana
 • ymmärtää kehollisen ilmaisun ja äänenkäytön mahdollisuudet ja merkitysulottuvuudet erilaisissa konteksteissa
 • osaa ohjata soveltavaa ja esittävää improvisaatiota
 • osaa ohjata ja arvioida esittävää draamaa taiteen ja pedagogiikan näkökulmista eettiset periaatteet huomioon ottaen
 • osaa soveltaa dramaturgista ajattelua ja ohjata esittävää draamaa draamakasvatuksen kontekstissa
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt, joilla on draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat tehtynä.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa. Lähiopetuksiin voi liittyä myös ennakko- tai jälkitehtävä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Bogart, A. 2004. Ohjaaja valmistautuu: seitsemän kirjoitusta taiteesta ja teatterista. Helsinki: Like.
 • Cantell, S. 2018. Lähikuvan lumo: Ohjaajan ja näyttelijän yhteistyö elokuvassa. Helsinki: Aalto-yliopisto.
 • Hines, W. 2016. How to Be the Greatest Improviser on Earth. Pretty Great Publishing.
 • Johnstone, K. 1999. Impro for Storytellers. London: Faber and Faber.
 • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
 • Loui, A. & Paxton, S. 2019. The physical actor: Contact improvisation from studio to stage. Second edition. Abingdon: Routledge.
 • Napier, M. 2015. Behind the Scenes: Improvising Long Form. Englewood: Meriwether.
 • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
 • Sundstedt, K. 2009. Kirjoita elokuvaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.