Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 13:28

ODKA2380 Prosessidraama ja foorumiteatteri, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Genretietoinen ja eettinen draaman soveltaminen ja ohjaaminen
 • Soveltavan draaman genrejä
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2380 ja ODKA2390 ja ODKA2400 suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee soveltavan draaman dialogisen ohjaamisen
 • ymmärtää draamakasvatuksen genrejen erilaiset tavoitteet, sovellusmahdollisuudet ja rajoitukset erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa
 • osaa soveltaa ja arvioida draamakasvatuksen genrejä draamaopetuksessaan
 • hallitsee draamaopetuksen pedagogiset ja eettiset periaatteet teoriassa ja käytännössä
Esitiedot:

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt, joilla on draamakasvatuksen perusopinnot tai vastaavat tehtynä.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Toiminnallinen lähiopetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä sekä aktiivista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Lähiopetuksessa pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi niin opettajan kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Opetukseen osallistumisen lisäksi kirjoitat jakson pohjalta oppimispäiväkirjaa. Lähiopetuksiin voi liittyä myös ennakko- tai jälkitehtävä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

 • Blatner, A. & Wiener, D. J. 2007. Interactive and improvisational drama. Varieties of applied theatre and performance. New York: iUniverse.
 • Boal, A. 1992. Games for actors and non-actors. London: Routledge
 • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
 • Hammond, N. 2015. Forum theatre for children: Enhancing social, emotional and creative development. London: Institute of Education Press.
 • Mermikides, A. & Smart, J. 2010. (eds.). Devising in Process. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into a Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.